Aktualności

  Spotkania z rodzicami

 

O_naszej_szkole

Historia_szkoły

 

Szanowni Państwo

 

Mając na uwadze dobro naszych wychowanków i zarazem Państwa pociech, chcielibyśmy zaproponować Państwu cykliczne spotkania z Dyrekcją i nauczycielami naszej szkoły, podczas których moglibyśmy przedstawić Państwu najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonowania naszej placówki, omówić postępy w nauce uczniów oraz wysłuchać Państwa uwag i sugestii.

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki w podanych poniżej terminach:

 

I - Harmonogram spotkań ogólnych z rodzicami:

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

16 września 2019 r.

Organizacyjne – zapoznanie z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 i dokumentami, wybory do Rady Rodziców.

2.

29 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły.

3.

15 czerwca 2020 r.

Podsumowanie rocznej pracy szkoły, analiza wyników nauczania, informacje o osiągnięciach edukacyjnych oraz sukcesach uczniów.

 

 

II - Harmonogram comiesięcznych spotkań wychowawców z rodzicami:

spotkania odbywają się w godz. 14.00 - 16.00

KLASY I - VIII

TERMIN SPOTKANIA

TEMATYKA

16 października 2019 r.

-Informacje na temat zachowania oraz postępów uczniów w nauce.

- Bieżące sprawy wychowawcze i klasowe.

- Pedagogizacja rodziców zgodnie z planem współpracy z rodzicami.

21 listopada 2019 r.

17 grudnia 2019 r.

27 luty 2020 r.

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirus wywiadówka z dnia 25 marca 2020r. zostaje przełożona na inny termin. Informacja o innym terminie zostanie podana po powrocie do szkoły.

13 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Nasz_patron

Hymn_szkolny

Sztandar

Podstawa_działania

Co_mamy_umieć

Nasza_oferta

Kadra_pedagogiczna

Rada_rodziców

Samorząd_uczniowski

 

Koło_PCK

 
 

Koło_CARITAS

 
 

MAŁY_REPORTER

 
 

Nasze_uroczystości

 
 

Archiwum

 
 

Kontakt

 
 

Dni_wolne

 
 

Plany_lekcji

 
 

Wykaz_podręczników

 
 

Wywiadówki