Aktualności

       Rada Rodziców:

 

O_naszej_szkole

Historia_szkoły

 

 

 

Przewodni cel działalności szkoły: "ucz, wychowuj, kształtuj charakter" realizowany jest przy dużym udziale i niebagatelnym wsparciu rodziców naszych wychowanków.

Państwa zaangażowanie w życie i działalność naszej placówki oświatowej daje nam możliwości kształtowania polityki edukacyjnej w zakresie zgodnym z Państwa oczekiwaniami.

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

- Pani Renata Stankiewicz - przewodnicząca rady
- Pani Agnieszka Dubiel - z-ca przewodniczącego
- Pani Lidia Skrzęta - sekretarz
- Pani Małgorzata Modliszewska - skarbnik

Komisja Rewizyjna:
- Pani Mariola Laskowska
- Pani Małgorzata Paszkowska
- Pani Justyna Szura

- Pani Adrianna Urban


Regulamin Rady Rodziców

 

Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom:

  1. Rodzice z zaufaniem powierzają szkole swoje dziecko. My - dyrekcja, nauczyciele i cały personel szkoły - wyrażamy wolę współpracy z rodzicami, tak aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.

  2. Staramy się poznać oczekiwania rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę szkoły.

  3. Chętnie wysłuchujemy informacji przekazywanych przez rodziców o potrzebach ich dzieci.

  4. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Staramy się realizować program wychowawczy zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów.

  5. W trakcie pracy coraz lepiej poznajemy naszych uczniów. Rzetelnie i obiektywnie informujemy rodziców o postępach dzieci. Przekazujemy rodzicom informacje o sukcesach ich dzieci. Nie ukrywamy żadnych problemów, omawiamy je z rodzicami po to, aby wspólnie lepiej je rozwiązywać.

  6. Wiemy, jak rodzice głęboko przeżywają zarówno sukcesy, jak i porażki swych dzieci, dlatego staramy się wspierać ich we właściwych ocenach wartości osiągnięć ich dzieci.

  7. Widzimy bardzo wiele miejsca dla współpracy z rodzicami. Chcemy, aby rodzice dobrze czuli się w szkole, znaleźli tu swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać.

  8. Rodzice mają prawo wypowiadania się na temat wszystkich spraw dotyczących ich dzieci. Uwagi rodziców są dla nas wskazówką do stałej poprawy jakości naszej pracy.

  9. Rodzice powinni znać i rozumieć program nauczania. Ich pomoc w nauce szkolnej i w odrabianiu pracy domowej przyczynia się do lepszych efektów uzyskiwanych przez dzieci.

  10. Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów. Współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu dzieci.

__________________________________________

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojaszówka, na rok szkolny 2016/2017

 

 

Nasz_patron

Hymn_szkolny

Sztandar

Podstawa_działania

Co_mamy_umieć

Nasza_oferta

Kadra_pedagogiczna

Rada_rodziców

Samorząd_uczniowski

 

Koło_PCK

 
 

Koło_CARITAS

 
 

MAŁY_REPORTER

 
 

Nasze_uroczystości

 
 

Archiwum

 
 

Kontakt

 
 

Dni_wolne

 
 

Plany_lekcji

 
 

Wykaz_podręczników

 
 

Wywiadówki