Kadra pedagogiczna Szkoły:

 

Kadrę dydaktyczną naszej Szkoły stanowią nauczyciele legitymujący się doskonałym przygotowaniem merytorycznym do pracy z młodzieżą szkolną. Większość zatrudnionych tu pedagogów osiągnęła najwyższy poziom kwalifikacji zawodowych i legitymuje się tytułem nauczyciela dyplomowanego.

W parze z poziomem wiedzy zawodowej idzie olbrzymi bagaż doświadczenia pedagogiczno - wychowawczego, którym poszczycić się może każdy z zatrudnionych tu nauczycieli.

Taki wysoki poziom przygotowania zawodowego kadry dydaktycznej naszej szkoły, daje gwarancję odpowiedniego przygotowania kształcącej się tu młodzieży do startu w kolejne etapy swojego życia.


Kadrę pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Łękach Strzyżowskich stanowią:

 

 

 

 

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

mgr Renata Grząsiak

Dyrektor Szkoły,
Historia

mgr Grażyna Rec

Edukacja wczesnoszkolna,

Wychowawca kl. I

mgr Marta Ćwiąkała

Edukacja wczesnoszkolna,

Wychowawca kl. II

mgr Mariola Makara

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca kl. III.

mgr Jadwiga Syrek

Edukacja wczesnoszkolna,

Plastyka,

Świetlica

mgr Małgorzata Gołąbek

Geografia,

Język polski kl.IV, V

Świetlica

mgr Krystyna Węgrzyn

Matematyka,

Wychowawca kl. V

mgr Marta Markowicz

Język polski

mgr Joanna Gonet

Przyroda

Biologia

Wychowawca kl. VIII,

Informatyka

mgr Katarzyna Witkoś

Wychowanie fizyczne,

Wychowawca kl. VII,

Gimnastyka korekcyjna,

Rewalidacja,

Plastyka

mgr Aneta Węgrzyniak

Biblioteka,

Wychowawca kl. VI
Technika,

Pedagog szkolny

Świetlica

ks. mgr Tadeusz Kukulski

Religia

mgr Beata Cygan

Język angielski

Wychowawca klas IV

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Wajda

Język angielski kl.  VI, VII, VIII

mgr Anna Łopatkiewicz

Nauczyciel wspomagający

Edukacja dla bezpieczeństwa

ks. Marek Frątczak

Nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Guzek

Język niemiecki kl.  VII, VIII

mgr Monika Błażejowska

Fizyka kl.  VII, VIII

Informatyka

mgr Dorota Lorens

Chemia kl.  VII, VIII

mgr Natalia Niedziela- Zubel

Muzyka

mgr Grzegorz Witkoś

Wychowanie fizyczne

mgr Artur Golowski

Historia

mgr Reneta Rzeźnikiewicz Logopeda
mgr Katarzyna Klatka Matematyka
mgr Małgorzata Wojnar Krężałek Doradztwo zawodowe