Dni wolne od zajęć szkolnych:  

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w Szkole Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich ustala się dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

 • 02 listopada 2020r.
 • 31 marca 2021r.
 • 04 maja 2021r.
 • 26-26-27 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty.
 • 04 czerwca 2021r.
 • 22 czerwca 2020r.

Informujemy również, że w przypadku nie wyrażenia przez rodziców (opiekunów) zgody na opiekę nad dzieckiem w wyżej wymienione dni, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. W ww. dniach nie będzie organizowany dowóz dzieci do szkół oraz dożywianie.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2021

 • 23.12.2020 - 31.12.2021 - Zimowa przerwa świąteczna;

 • 09.04.2020 - 14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021 - Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26.06.2021 - 31.08.2020r. Ferie letnie

oraz w dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny  - 05 kwietnia 2021r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2021r.

Zakończenie roku szkolnego nastąpi w dniu 25 czerwca 2021 roku.