Data aktualizacji:       23 marzec 2014 r.

    Szaleństwa na parkiecie - uczymy się tańczyć

 

Taniec odgrywa w życiu człowieka istotną rolę, jest jedną z najbardziej naturalnych form ludzkiej aktywności fizycznej. Taniec jako zabawa wywiera ogromny wpływ na rozwój psychofizyczny człowieka, dzięki temu, że:

• wprowadza w radosny nastrój i dobre samopoczucie, uwalnia nas od stresu

• sprzyja utrzymywaniu i odzyskiwaniu zdrowia,

• stwarza lepsze warunki do czynnego wypoczynku,

• rozwija sprawność fizyczną,

• pomaga w utrzymywaniu równowagi emocjonalnej.

Taniec wykorzystywany jest również jako metoda psychoterapii.

 

                                                                    Katarzyna Witkoś.