Data aktualizacji:       31 października 2016 r.

    Programy edukacyjno - wychowawcze:

 

Lepsza Szkoła

Lepsza Szkoła to projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. W naszej szkole jest realizowany od 2006 r.
Główne cele projektu:
- badanie efektywności nauczania,
- rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
- kształcenie nauczycieli.

Nauczyciel uczestniczący w projekcie sprawdza wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, porównuje wyniki swoich uczniów z wynikami uczniów z całej Polski oraz otrzymuje certyfikat o udziale w projekcie.

Lepsza Szkoła to projekt, który pomaga nauczycielowi i uczniom osiągać coraz to lepsze wyniki nauczania.

                                                                                                                                        Krystyna Węgrzyn

 

 

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń+

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego konkursu „ Bezpieczny szkoła – bezpieczny uczeń +” , którego celem jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią w dniu 29 października 2015 r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Krosna panem mł. bryg. Ireneuszem  Długoszem.

Podczas spotkania uczniowie usystematyzowali sobie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad ewakuacji szkoły podczas pożaru. zadań jakie realizuje Państwowa Straż Pożarna.

Dzięki rzeczowej i elokwentnej prezentacji dzieci znacznie poszerzyły wiedzę na tematy związane z codziennymi obowiązkami pracowników PSP. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili slajdy ukazujące poszczególne działania podejmowane przez strażaków od ratowania ludzi z pożarów czy powodzi po pomoc przy unieszkodliwianiu groźnych szerszeni czy ściąganiu kotów z drzew.

 

 

Mam kota na punkcie mleka

Czy wiecie, że mleko i przetwory mleczne są źródłem m.in.: wapnia, białka oraz witaminy D? Te z kolei są potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości! Według raportu „Przegląd rynku produktów mleczarskich” przeprowadzonego przez Polską Izbę Mleka (PIM), mleko codziennie spożywa mniej niż 20% Polaków.

Co więcej, jak wynika z danych zgromadzonych przez PIM, aż 22% procent chłopców i 16% dziewcząt w wieku gimnazjalnym spożywa mleko rzadziej niż co 2-3 tygodnie. Potwierdzają to także dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, z których wynika, że Polska jest daleko w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej jeżeli chodzi o spożycie mleka. Konsumpcja w naszym kraju wyniosła w 2011 roku 193 litry w przeliczeniu na mieszkańca. W innych krajach wspólnoty jest ona o około 100 litrów większa.

 

W związku z tym Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zainicjowały program „Mam kota na punkcie mleka”.

Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Do udziału w projekcie zaproszono ponad 2300 szkół podstawowych i gimnazjów. Nasza szkoła również przystąpiła do realizacji projektu „Mam kota na punkcie mleka”. W ramach realizacji projektu przewidziano szereg akcji, aktywności i wydarzeń. Wszystko po to, aby w prosty i zabawny sposób przekazać wiedzę, która zakrzewi w młodych ludziach nawyk picia mleka i spożywania produktów mlecznych. Program finansowany jest z trzech źródeł: Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.

 

Program „Mam kota na punkcie mleka” adresowany jest do uczniów w wieku 8-13 lat. Działania w programie to m.in.:

 • broszury informacyjne wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli,

 • broszury informacyjno-dydaktyczne dla dzieci,

 • fabularne gry dla uczniów,

 • Mleczna Farma – gra karciana dla dzieci z klas II – V,

 • Mleczna kraina - społecznościowa gra online dla dzieci,

 • konkursy klasowe i międzyszkolne,

 • Super Mistrz Mleka – mistrzostwa gry karcianej Mleczna farma,

 • Moja Mleczna Farma – klasowy konkurs plastyczny na pracę w dowolnej technice,

 • Pozytywna energia z mleka – klasowy konkurs na zdjęcie ilustrujące „pozytywną energię z mleka”,

 •  Mleczny Komiks – klasowy konkurs na komiks opowiadający o przygodach bohatera – KOTA,

 •  Nasz Dzień Mleka – klasowy konkurs na zorganizowanie i udokumentowanie w dowolnej formie obchodów Dnia Mleka w szkole.

ŹRÓDŁO: http://www.mamkotanapunkciemleka.pl/

 

 

 

* * *   * * *   * * *

 

 

Uczniowie klasy III uczestnikami

Kosmicznego Klubu Matematycznego

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy trzeciej naszej szkoły wstąpili do Kosmicznego Klubu Matematycznego. Jest to ciekawy sposób uczenia się matematyki.

Trzecioklasiści traktują  go jako zamknięcie i podsumowanie pierwszego, trzyletniego etapu nauki matematyki. Udział w Kosmicznym Klubie Matematycznym jest świetną okazją, aby określić swoje mocne i słabe strony i lepiej przygotować się do nauki w klasie czwartej! Zadania proponowane przez Kosmiczny Klub Matematyczny pomagają sprawdzić, które zakresy matematyki wymagają  wytężonej uwagi oraz przygotowują uczniów do ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasisty OBUT.

Oto kilka korzyści płynących z uczestnictwa w Klubie:

· motywująca, przygodowa formuła zachęca do nauki

· możliwość pracy we własnym tempie zwiększa efektywność

· różnorodność zadań ułatwia utrwalenie powtarzanych treści

· wybór rodzaju i formy ćwiczeń pozwala dostosować je do potrzeb dziecka

· podział ćwiczeń na działy systematyzuje naukę

· samodzielne planowanie pracy kształci odpowiedzialność

Uczniowie rozwiązują zadania i łamigłówki ( do pobrania i wydrukowania) dostępne na stronie www.nowaera.pl/kkm
 

W każdym dziale zadania są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Wykonanie zadań przez dziecko potwierdza swoim podpisem rodzic ( w domu), nauczyciel (w szkole). Za zaliczenie każdego działu uczniowie otrzymują od nauczyciela pieczątkę do legitymacji

 

* * *    * * *   * * *

 

 

W II semestrze klasa trzecia szkoły podstawowej w Łękach Strzyżowskich przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Ekstraklasa" przygotowanym przez    WS i P.

Dzięki niemu uczniowie rozwijają swoje wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji

·         polonistycznej

·         matematycznej

(sprawdzane na OBUT), a szczególnie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w praktyce. Materiały edukacyjne, z którymi pracują uczniowie w ciekawej i różnorodnej formie przygotowują ich do dalszego etapu kształcenia, a przede wszystkim będą znakomitym treningiem umiejętności przed Ogólnopolskim Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów.

 

 

 

 

* * *   * * *   * * *

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich członkiem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

Uczniowie klasy I naszej szkoły realizują program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka. Nabywają oni niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w szeregu zajęć dydaktycznych. Odbyli wycieczki na najbliższe skrzyżowania, uczyli się pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię, obserwowali znaki drogowe w najbliższym otoczeniu. Zapoznawali się z pojęciami; droga, jezdnia, pobocze, chodnik, skrzyżowanie, przejście dla pieszych. Uczyli się zachowania w autobusie i w samochodzie. Wiedzą, że do 10 roku życia mogą poruszać się po drodze publicznej rowerem tylko pod opieką dorosłych. Pierwszaki uczyły się również dbać o swoje bezpieczeństwo w szkole, wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc w razie potrzeby. Dzieci uczestniczyły również w próbnym alarmie przeciwpożarowym i spotkaniu z policjantem. Wiedzą również jak zachować bezpieczeństwo w domu, np. gdy nie ma rodziców. Wiedzą również, że Internet oprócz pozytywnych stron, niesie również wiele zagrożeń dla każdego użytkownika.

Pierwszaki znają numery alarmowe:

997- policja

998- straż

999- pogotowie

112- jednolity numer używany w sieci komórkowej

Wiedzą również, jak bezpiecznie wypoczywać podczas ferii zimowych i wakacji. Uczniowie wykonywali szereg prac plastyczno- technicznych dotyczących bezpieczeństwa, np. wykonywali znaki drogowe, sygnalizację świetlną. Pracowali z komputerowymi programami edukacyjnymi. Wykonywali wspólnie z nauczycielem i rodzicami książeczki pt. „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Rodzice zapoznali się z broszurami informacyjnymi. Uczniowie klasy I i szkoła nabyli prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klub Bezpiecznego Puchatka”. W dalszym ciągu będziemy zdobywać wiedzę i umiejętności o bezpieczeństwie

Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią.

  

 

*** *** ***

Czym jest "Klub Bezpiecznego Puchatka"
To program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże Państwa dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Jako Rodzice i Opiekunowie możecie również włączyć się w akcję "Klubu Bezpiecznego Puchatka" i pomóc swoim dzieciom, jak najlepiej przeżyć ten ważny czas, jakim jest pierwszy rok w szkole. "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotował dla Państwa praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Pierwszoklasisty. Dzięki nim będzie on umiał rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się, bawić Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://bezpiecznypuchatek.pl/index.html
 

 

 

***  ***  ***                ***   ***   ***

 

"Kontynuujemy program „Szkoła promująca zdrowie”
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie? Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=966

 

 

---------------------30 października 2012 r.                   

Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdowie

dla Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

 

 

W dniu 30 października 2012r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego znalazła się w gronie 17 szkół z województwa podkarpackiego, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie i tym samym zostały przyjęte do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

            Działania związane z promocją zdrowia w naszej szkole podejmowane są od zawsze. Do programu „Szkoła Promująca zdrowie” dołączyliśmy w 2005r., kiedy to podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do uzyskania certyfikatu rejonowego. W marcu 2006r., po odbyciu rocznego stażu, nasza szkoła została przyjęta do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

            Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego spełnia standardy szkoły promującej zdrowie, podejmując działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej. Swoimi doświadczeniami dzielimy się z innymi, a każde działanie poddajemy ewaluacji. W ramach realizacji programu promocji zdrowia podejmujemy corocznie różnorodne zadania w obrębie wcześniej ustalonych priorytetów.

            Realizacja zadań wynikających z programu Szkoła Promująca Zdrowie nie byłaby możliwa bez wsparcia rodziców oraz instytucji, z którymi szkoła pracuje na stałe: Ośrodek Zdrowia , GOPS, Komenda Policji, Poradnia P-P, Urząd Gminy Wojaszówka.

 

            Wojewódzki certyfikat jest dla szkoły nie tylko wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do ciągłego popularyzowania idei Szkół Promujących Zdrowie, promowania zdrowego stylu życia oraz kształtowania prozdrowotnych postaw wśród dzieci i dorosłych. W końcu jesteśmy Szkołą Podstawową im. Jana Kochanowskiego, który pisał:

„Szlachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz”.

 

 

 

***  ***  ***                ***   ***   ***

Kontynuujemy udział w projekcie „Szkoła Odkrywców Talentów”
Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się wśród 96 Szkół Odkrywców Talentów z województwa podkarpackiego. Projekt ma na celu odkrywanie, wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. W ramach projektu uczniowie rozwijają swoje talenty między innymi na:

 • kole polonistycznym,

 • kole sportowym

 • na zajęciach „Odkrywam siebie”

 • na zajęciach kółka wokalno – tanecznego „Promyki”

W tym roku, w ramach cyklicznego w naszej szkole wydarzenia pod nazwą "Dzień Samorządności", zorganizowany został konkurs "Mam Talent", w ramach którego uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania w wielu dziedzinach. Konkurs ten odbył się w ramach projektu Szkoły Odkrywców Talentów.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.ore.edu.pl/odkrywamy talenty

 

 

 

 

***  ***  ***                ***   ***   ***

Kontynuujemy udział w projekcie „Ratujemy i uczymy ratować”
którego celem jest przeszkolenie uczniów w zakresie udzielania i wzywania pierwszej pomocy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i uczymy ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich, od 2007 roku uczestniczą w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować”. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewniła nauczycielom m.in. naszej szkoły szkolenia i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć lekcyjnych śród uczniów.

Uczniowie uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

W tym roku szkolnym 2011/2012 oprócz zajęć lekcyjnych braliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i uczymy ratować”. Celem tego konkursu jest rozpropagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów, nauczycieli oraz ich rodzin i najbliższych oraz sprawdzanie umiejętności uczniów nabytych w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”.

Konkurs ten został podzielony na III etapy. I etap polegał na przygotowaniu prac plastycznych dotyczących pierwszej pomocy.

Uczennice naszej szkoły w składzie: Dominika W., Amelia W., Aleksandra M., Magdalena S., Joanna W., Joanna G., Dominika K., Patrycja U., Kamila N. pod kierunkiem pań Marty Ćwiąkały i Grażyny Rec, przygotowały pracę plastyczną w formie książeczki ośmiostronicowej.

Spośród tysiąca nadesłanych prac na konkurs z całej Polski, praca naszych uczennic została wybrana i tym samym zakwalifikowaliśmy się do II etapu konkursu.

Do II etapu konkursu panie Grażyna Rec i Katarzyna Witkoś przygotowywały uczniów w składzie: Elżbieta S., Weronia B., Karolina K., Szymon K., Maksymilian B. i Piotr C..

W dniu 17.04.2012 r. w Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej uczniowie wraz z panią Katarzyną Witkoś reprezentowali naszą szkołę w II etapie konkursu.

Sześć szkół z województwa podkarpackiego brało udział w konkurencjach łączących elementy ruchowe z wiedzą z zakresu Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Uczestnicy półfinału zmagali się z następującymi zadaniami:
1. Bezpieczeństwo -sztafeta na "torze przeszkód", na którym trzeba będzie m.in. założyć kamizelkę odblaskową, rozstawić trójkąt ostrzegawczy, założyć rękawiczki a wszystko to na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Konkurencja na czas.
2. Wezwanie pomocy - przekazanie komunikatu na zasadzie "głuchego telefonu".
3. Apteczka - należy z dostępnych materiałów jak najszybciej skompletować apteczkę wg zaprezentowanego przed konkurencją wzorca. Liczy się czas i dokładność.
4. Pozycja boczna - każdy z zawodników układa kolejnego w pozycji bocznej. Liczy się dokładność.
5. CPR (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) - cały zespół musi zaprezentować resuscytację krążeniowo-oddechową. Liczy się dokładność i synchronizacja zespołu.
6.CPR – sztafeta w skład której wchodzą wszystkie elementy czynności ratujących życie, takie jak: bezpieczeństwo (założenie rękawiczek), wezwanie pomocy (rozmowa z dyspozytorem), CPR (resuscytacja).

Uczniowie naszej szkoły wraz z panią Katarzyną Witkoś zdobyli III miejsce.

I miejsce zdobyli uczniowie z Tuszowa Narodowego i zakwalifikowali się do Finału.

W nagrodę otrzymaliśmy osiem tablic poglądowych przedstawiających czynności ratujące życie oraz dyplomy.

 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.wosp.org.pl/uczymyratowac/oprogramie

 

 

                  ***  ***  ***                ***   ***   ***

Kontynuujemy udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy


Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.szkolabezprzemocy.pl/
 

 

 

             ***  ***  ***                ***   ***   ***

 

Kontynuujemy udział w programach „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie


Są to programy edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I- III („Nie pal przy mnie, proszę” ) i klas IV-VI („Znajdź właściwe rozwiązanie”) szkół podstawowych. Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej. Program ma na celu m.in.: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.