Data aktualizacji:  24 września 2019 r.

    Spotkanie z Panem Policjantem

 

 

Odwiedziny policjantów w szkole są elementem działań prewencyjnych. Już w pierwszych dniach nauki w szkole pojawił się przedstawiciel Policji.

Podczas spotkania przeprowadzono m.in. pogadankę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwracano uwagę na przypadki i sposoby zachowania się w sytuacjach, kiedy dzieci zostają same w domu oraz o zasadzie „ograniczonego zaufania wobec obcych”. Przypominano o prawidłowym zachowaniu się w szkole oraz o właściwej reakcji w sytuacji kiedy widzimy, że komuś dzieje się krzywda. Bowiem brak reakcji na tego typu zdarzenia ze strony świadków stanowi przyzwolenie na dokonywanie tego rodzaju przewinień.

Ponadto pan policjant przestrzegł uczniów przed spożywaniem substancji nieznanego pochodzenia.

Podczas spotkania przypomniano uczniom klas I- III o prawidłowym zachowaniu na drodze. Dodatkowym elementem była krótka lekcja w terenie nt. prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

 

 

_______________________________________

1 czerwca 2019 r.

 

W ramach działań profilaktycznych w naszej szkole odbyła się prelekcja przedstawiciela policji - st. sierż. Zbigniewa Borkowskiego. Podczas spotkania były poruszane następujące zagadnienia:

·         Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

·         Zagrożenia w Sieci.

·         Prawa i obowiązki uczniów.

·         Czynni warunkujące bezpieczeństwo w szkole.

 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał.

Dzięki takim spotkaniom wzrasta świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

_______________________________________

Rok 2018

We wrześniu uczniów klas I-III odwiedził przedstawiciel Policji,  który podczas spotkania  przybliżył im zagadnienia dotyczące BEZPIECZEŃSTWA.

Nasi najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Przypomniał również o  zachowaniu ostrożności w kontakcie ze zwierzętami, których nie znamy. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. 

Dzieci były bardzo zaciekawione informacjami jakie przekazywał im policjant – utrwaliły sobie prawidłowe zachowania,  dzięki czemu będą bardziej ostrożne i czujne w różnych  codziennych sytuacjach.