Data aktualizacji:       19  czerwca 2019 r.

    Szkolne Koło PCK

 

 

 

 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK życzą udanych i bezpiecznych  wakacji!

          

W tym roku szkolnym cele i zadania  były na bieżąco realizowane, a było ich sporo. Zrealizowano zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia. Działania SK PCK  min. obejmowały: promocje zdrowia, pierwszą pomoc w razie potrzeby, dbałość o bezpieczeństwo, wspieranie akcji charytatywnych, pomoc w organizowaniu opłatka szkolnego, imprezy środowiskowej, zabawy choinkowej, pomoc w gromadzeniu środków czystości i żywności dla  potrzebujących, podopiecznych z PCK w Krośnie. Uczniowie należący do SK PCK poprzez swą działalność organizowali i brali udział w wielu akcjach charytatywnych stawiając za cel pomoc dla innych np.  w akcji Fundacji na rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych Szkoło Pomóż i Ty”(w tym roku szkolnym uzbieraliśmy 114zł dla niepełnosprawnego chłopca Łukasza w celu pomocy na jego rehabilitację, zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, pieniądze  zostały przelane na konto fundacji), w kolejnej  akcji na rzecz pomocy  niepełnosprawnego chłopca Sebastiana zbierając nakrętki plastikowe: „Odkręć dla Seby”, w akcjach przedświątecznych:  grudniowej- w formie wykonania i podarowania aniołów dla podopiecznych PCK, w wielkanocnej akcji -zbiórki żywności, środków czystości i pościeli dla potrzebujących, samotnych i  chorych, w akcji „Marzycielska Poczta” pisali listy, wykonywali kartki dla dzieci nieuleczalnie chorych oraz kupowali  świece z Caritas.

Opiekunowie zorganizowali pogadanki z pielęgniarką szkolną na temat zdrowego odżywiania się, natomiast w młodszych klas  jak co roku przeprowadzono fluoryzację jamy ustnej. Uczniowie  wykonali gazetki klasowe na temat profilaktyki zdrowotnej. Opiekunowie wraz z wychowawcami klas przeprowadzili pogadanki na temat: „Mamo, tato nie pal przy mnie, proszę”, czystość i higiena klas. Uwieńczeniem pogadanek było wykonanie pięknych klasowych  ilustracji w ramach realizacji projektu antynikotynowego.

Dziękujemy serdecznie przede wszystkim rodzicom naszych wychowanków za wsparcie, ogromne serce, za pomoc w realizacji założonych celów i zadań Szkolnego Koła PCK.

 A oto fotki niektórych działań  klas młodszych. Widoczna jest  radość, oddanie serca i ogromne skupienie na twarzach dzieci.