Data aktualizacji:       1 październik 2019 r.

    Szkolne Koło PCK

 

 

Szkolne Koło PCK

w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich

          

Szkolne Koło PCK wita w nowym roku szkolnym 2019/2020

 

Szkolne Koło PCK działa od kilkudziesięciu lat. Skupia uczniów od klas I-VIII. Członkowie koła uwrażliwiają się na poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę i cierpienie. Udział uczniów w akcjach PCK  ma nie tylko wymiar czysto materialny. To przede wszystkim działalność wychowawcza, propagująca dobroć i chęć niesienia pomocy innym.

Ogólne cele programu:

1.     Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Kształtowanie zachowań humanitarnych w środowisku szkolnym i lokalnym.

2.     Organizowanie działań wspierających programy pomocowe i niesienie pomocy innym.

3.     Tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności społecznych i samorealizacji wolontariuszy SK PCK.

4.     Wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym. Profilaktyka wypadkowa i zdrowotna.

5.     Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.

6.     Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

7.     Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

8.     Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

 

Realizując swoje zadania programowe,  uczniowie krzewią  idee humanitaryzmu i oświaty zdrowia.

Corocznie włączają się min. w akcje charytatywne:

- „Kup misia”

- „Góra grosza”

- „Szlachetna paczka”

- „Podaruj uśmiech na święta Bożego Narodzenia”

- „Szkoło Pomóż i Ty”

- „Odkręć dla Sebastiana”

- „Pola Nadziei”

- „Wielkanoc z PCK”

 

Szkolne Koło PCK współpracuje z Rejonowym Zarządem PCK w Krośnie.

W roku szkolnym 2019/2020

powołano nowy zarząd:

Przewodnicząca- Nikodem W. - kl.VIII

Z-ca przewodniczącego Błażej W. – kl.VIII

Skarbnik- Dominika S.. – kl. VIII

 

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny i życzymy wszystkim członkom SK PCK by z  wielkim sercem, z entuzjazmem  podchodzili do nowych zadań!

Zapraszamy- dołącz do nas!

 

 

Opiekunowie SK PCK:

p. Marta Ćwiąkała, p. Jadwiga Syrek