Data aktualizacji:      17 września 2019 r.

    Owoce i warzywa w szkole

 

 

 

Uczniowie klas I-V naszej szkoły pod opieką nauczycieli, wychowawców realizują zadania „Programu dla szkół”. Organizatorem  „Programu dla szkół” jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program jest  finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Krajowego.  To unijny  projekt  będący kontynuacją dwóch programów: „Owoce i warzywa w szkole” i  „Mleko w szkole”.  

Celem jest promowanie zbilansowanej diety oraz poprawa nawyków żywieniowych uczniów.  Program kreuje prozdrowotne postawy i zachowania dzieci. 

Udostępniane są  dla dzieci produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i nisko przetworzone.  Chcąc skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe,  dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale również aktywnie uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania tych produktów.

Działania edukacyjne określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659, z późn zm.).

Dzięki działaniom dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności.

Działania edukacyjne w Polsce  obejmują:

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych,

 • organizowanie warsztatów kulinarnych,

 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych w różnych formach,

 • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),

 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,

 • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

 • W ten sposób uczniowie maja możliwość poznać i polubic nowe smaki.

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

 • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),

 • poradnik dla nauczycieli,

 • broszurę dla dzieci,

 • poradnik dla rodziców,

 • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.

Dzieci bardzo chętnie korzystają z materiałów edukacyjnych.

Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:

 • w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,

 • w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

 • w obszarze zdrowia: Ministerstwem Zdrowia, Instytutem Żywności i Żywienia*, Instytutem Matki i Dziecka.

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem.

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni. Liczba porcji otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo-warzywnego wynosi 42 w semestrze, natomiast liczba porcji w ramach komponentu mlecznego wynosi 40 w semestrze,
owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,

 • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

Nasi uczniowie  chętnie  brali udział:

- w warsztatach kulinarnych,

-konkursach plastycznych „5 porcji zdrowia w szkole”,

- prowadzili ogródki szkolne w formie grządek na parapecie, upraw w donicach,

-odwiedzali warzywniaki ekologiczne,

- brali udział w wycieczkach do gospodarstw upraw domowych, ekologicznych

- organizowali wystawki na terenie szkoły, klasy

-  przygotowywali  prezentacje,

- organizowali zabawy, gry dotyczące  zdrowego spożywania owoców i warzyw,

-wykonywali kanapki ze zdrową żywnością,  

-układali puzzle i wiele innych działań, które zostały utrwalone na szkolnych zdjęciach.

Dzisiaj mamy nadal w sobie dużo entuzjazmu  i ciekawych pomysłów do realizacji  kolejnych nowych działań edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do pomocy w realizacji naszych działań edukacyjnych ”Programu dla szkół”.

 

Marta Ćwiąkała, Mirosława Szubra, Grażyna Rec