Data aktualizacji:      22 czerwca 2017 r.

    Konkurs Samorządu Uczniowskiego

 

na najaktywniejszą klasę

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 zorganizował konkurs, którego celem było zachęcenie uczniów do działań z zakresu wolontariatu, do systematycznej dbałości o zdrowie, rozwijanie postaw patriotycznych, a także stworzenie w szkole przyjaznej atmosfery służącej nie tylko nauce, ale spędzaniu miło czasu w towarzystwie przyjaciół.  

W konkursie brały udział wszystkie klasy, które systematycznie realizowały poszczególne zadania z zakresu czterech kategorii: zdrowia, nauki przez zabawę, patriotyzmu i wolontariatu. W sumie każda z klas miała do wykonania 23 zadania.

Najwyższą ilość punktów zdobyła klasa II a i III (116 punktów), co uplasowało te klasy na I miejscu.

Miejsce II zajęła klasa I (102 punkty), a miejsce III wywalczyła klasa V (100 punktów).

Zwycięzcom gratulujemy. Pozostałym klasom dziękujemy za aktywny udział w konkursie oraz walkę fair play.

Wszystkie klasy zostaną nagrodzone dyplomami za udział, a zwycięzcy nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.

Mirosława Szubra