Data aktualizacji:       17 października 2019 r.

    Mediacje rówieśnicze

 

 

17.10.2019 - Międzynarodowy dzień mediacji

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w roku szkolnym 2019/20 w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji. Młodzież z  klas starszych, która we wcześniejszych latach korzystała z warsztatów dotyczących mediacji, przygotowała z panią Anetą Węgrzyniak apel, podczas którego przedstawiła najważniejsze informacje nt. mediacji rówieśniczych. Przypomnijmy sobie wszyscy najważniejsze definicje dotyczące tej tematyki:

Mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora.

Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły w obecności mediatora rówieśnika.

Uczniowie ponadto odegrali krótką scenkę metodą pantomimy dotyczącą procesu mediacji oraz przygotowali gazetkę ścienną.

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Rok 2018

 

 

 

 

Uczniowie klasy VI i VII mieli możliwość wziąć udział w I Kongresie Mediatorów Rówieśniczych oraz w IV Kongresie Mediatorów Szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 Ustrzykach Dolnych.

Czym są mediacje?

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktów i sporów w obecności mediatora. Koncentruje się na rozwiązaniu problemu, a nie na wskazaniu winnego. Daje szansę na rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Kim jest mediator?

Mediator pomaga stronom prowadzić rozmowę o ich potrzebach, problemach i możliwościach rozwiązania konfliktu.

Podczas kongresu przedstawiciele młodzieży z różnych szkół z terenu Podkarpacia wzięli udział w warsztatach z zakresu mediacji rówieśniczych, które prowadzone były przez certyfikowanych mediatorów. Ponadto uczestniczyli w grach i zabawach integrujących oraz kształtujących umiejętności pozytywnej rywalizacji.

Uczniowie bardzo miło spędzili czas, dzieląc się doświadczeniami oraz ucząc się od swoich rówieśników jak być dobrym mediatorem szkolnym.

 

 

__________________________________________________

Rok 2017

W szkołach jest wiele sytuacji, które trudno jest rozwiązać. Często narastają konflikty, które przysparzają wiele problemów uczniom. Jak radzić sobie z nimi? 

Nasza szkoła wyszła naprzeciw tym problemom i przyłączyła się poprzez szkolenie i warsztaty do projektu „Szkoła Dialogu 2” z zakresu mediacji rówieśniczych i szkolnych. 

Celem projektu jest promocja i popularyzacja idei mediacji rówieśniczych, przygotowanie uczniów do roli mediatora rówieśniczego, a nauczycieli do roli osoby wspierającej mediatorów i promujących mediacje oraz negocjacje w szkole. Celem jest także wyposażenie uczestników w wiedzę, która umożliwi im w łatwy sposób poradzić sobie z konfliktem.

A czym jest mediacja i negocjacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. 

Negocjacja to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

Grupa uczniów naszej szkoły klas VI i VII wzięła udział w trzydniowych warsztatach w ramach których:

-  poznała założenia programu „Mediacji rówieśniczych”, „Negocjacji rówieśniczych”,

nabyła wiedzę, w jaki sposób reagować na konflikty,

potrafi  określić właściwy sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych,

wie na czym polega mediacja i negocjacja

nabyła umiejętność określania warunków merytorycznych, organizacyjnych i technicznych
do wprowadzenia mediacji  i negocjacji w szkole.

Uczniowie spędzili trzy dni w bardzo miły, efektywny i aktywny sposób. Przy współpracy profesjonalnych mediatorów nabyli wiedzę i umiejętności, które będziemy starali się wykorzystać do tego, by nasza szkoła była jeszcze bardziej przyjazna uczniom.