Data aktualizacji:       24 marzec  2014 r.

    Marsze i Spacery

 

 

Rajd pieszy szlakiem niebieskim

po Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym

na feriach zimowych

 

W ramach przyłączenia się naszej szkoły  do akcji „Ćwiczyć każdy może” 22 stycznia odbyła się piesza wycieczka dla wszystkich chętnych dzieci po Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Rajd rozpoczęliśmy od  skrzyżowania dróg prowadzących przez las Łęki Strzyżowskie- Kozłówek. Trasa prowadziła lasem przez wioski: Łęki Strzyżowskie- Pietruszą Wolę do  Rzepnika. Szlak wiedzie szczytami gór, przez Górę Spaloną (487 m n.p.m.), górę Krowią. W rajdzie wzięło udział 17 uczniów szkoły podstawowej i jeden przedszkolak. Byli to uczniowie klas II- VI. Wycieczka piesza miała na celu promocję aktywnego wypoczynku, promocję walorów krajobrazowych, przyrodniczych  i turystycznych. Kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę popularyzację turystyki pieszej , promocję aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, popularyzację zasad ochrony przyrody. Pod koniec trasy już w Rzepniku znajduje się zbiorowa mogiła ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej, gdzie uczniowie zatrzymali się na krótko, by uczcić pamięć zamordowanych.

Do Rzepnika do domku myśliwskiego dotarliśmy o godzinie 13.30 gdzie ugoszczono nas gorącą herbatą i ciasteczkami. Pod koniec wycieczki zapaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Wycieczka była męcząca, lecz zarazem przyjemna. Wszyscy byli zadowoleni, że pokonaliśmy tak długa trasę.