Data aktualizacji:       7 czerwca 2019 r.

    Szkolny i gminny konkurs matematyczny

 

 

Dnia 5 czerwca 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematycznego, który trwał od października 2018r. do czerwca 2019 r. Łącznie wzięło w nim udział 13 uczniów z klas V-VIII.

I miejsce, a zarazem tytuł ,,MISTRZA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ Z TREŚCIĄ O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI”

uzyskali: Jakub Witkoś - kl. V

Weronika Urban - kl. VI  

Weronika Żelazo- kl. VII

Wiktoria Witkoś - kl. VIII

 Gratuluję zwycięzcom! Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów.

                                                                                                               

K. Węgrzyn

 

 

GMINNY KONKURS ,,OMICRON MATEMATYCZNY”

 

Dnia 25 kwietnia 2019 r. 20 uczniów z kl. IV- VIII wzięło udział w I etapie szkolnym Gminnego Konkursu ,,Omicron matematyczny’’. Głównym celem konkursu było motywowanie uczniów do rozwijania twórczego myślenia, podejmowania intelektualnych wyzwań, odkrywania uzdolnień i talentów matematycznych oraz wzbudzania u młodzieży poczucia własnej wartości.

Zadania konkursowe były przygotowane na 5 poziomach: dla uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych przez p. K. Kozik i p. M. Maślankę nauczycieli ze szkoły z Ustrobnej.  Zestawy składały się z pięciu zadań otwartych.

Do II  etapu, który odbył się 9 maja 2019 r. z naszej szkoły zakwalifikowało się 12 uczniów klas IV- VIII. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału była liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych. Zestawy drugiego etapu składały się z siedmiu zadań otwartych.

Uczestnicy II etapu, którzy otrzymali 80% lub więcej punktów możliwych do zdobycia (na poszczególnych poziomach) uzyskali tytuł laureata. Laureaci z najwyższymi wynikami w poszczególnych kategoriach zajęli I miejsca. Spośród 40 finalistów tytuł laureata otrzymało 11 uczestników, z czego 4 z naszej szkoły.

Najlepszymi matematykami w roku 2019 zostali::

Poziom I – klasa IV:

I miejsce     80% – Dominik Dyka uczeń Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

Poziom IV – klasa VII:

I miejsce     96% – Nikodem Węgrzyniak uczeń Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

II miejsce    88% – Weronika Żelazo uczennica Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

Poziom V – klasa VIII

II miejsce    88% – Wiktoria Witkoś uczennica Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich

 

Zwycięzcy otrzymali dyplom laureata oraz nagrody ufundowane przez pana Sławomira Stefańskiego Wójta Gminy Wojaszówka, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplom uznania za udział w konkursie oraz drobne upominki. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i gratulujemy laureatom.

                                                                                              K. Klatka i K. Węgrzyn

 

 

 

 

_______________________________________

Rok 2018

 

Dnia 13 czerwca 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematycznego, który trwał od września 2017 r. do czerwca 2018 r. Łącznie wzięło w nim udział 14 uczniów z klas IV-VII.

I miejsce, a zarazem tytuł ,,MISTRZA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ Z TREŚCIĄ O PODWYŻSZONYM STOPNIU TRUDNOŚCI
uzyskali: Błażej Wiśniowski - kl. IV
Dawid Śliwa - kl. V
Kacper Kozik- kl. VI
Wiktoria Witkoś - kl. VII
 

Błażej Wiśniowski uzyskał również tytuł ,,MISTRZA RACHUNKÓW” w kategorii klasy IV.

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów. Gratuluję zwycięzcom!
 

K. Węgrzyn
 

GMINNY KONKURS ,,OMICRON MATEMATYCZNY”
 

Dnia 10 maja 2018 r. 15 uczniów z kl. IV- VII wzięło udział w etapie szkolnym Gminnego Konkursu ,,Omicron matematyczny’’. Konkurs sprawdzał umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem.

Zadania konkursowe były przygotowane na 4 poziomach: dla uczniów klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych przez Zespół Nauczycieli matematyki z Gminy Wojaszówka. Zestawy składały się z pięciu zadań otwartych.

Do etapu międzyszkolnego z naszej szkoły zakwalifikowało się 11 uczniów klas IV- VII. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału była liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych. Zestawy drugiego etapu składały się z siedmiu zadań otwartych.

Uczestnicy etapu międzyszkolnego, którzy otrzymali 80% lub więcej punktów możliwych do zdobycia (na poszczególnych poziomach) uzyskali tytuł laureata. Laureaci z najwyższymi wynikami w poszczególnych kategoriach zajęli I miejsca. Spośród 41 finalistów tytuł laureata otrzymało 12 uczestników, z czego 7 z naszej szkoły.

Oto najlepsi z najlepszych:
I miejsce w kategorii klas VI – Nikodem Węgrzyniak – 100% pkt.
I miejsce w kategorii klas V – Dawid Śliwa – 97 % pkt.
I miejsce w kategorii klas IV – Szymon Niemiec – 93 % pkt.
 

Pozostali laureaci konkursu:
Wiktoria Witkoś – kl. VII – 90 % pkt.
Szymon Kamiński – kl. VII- 90 % pkt.
Kacper Kozik – kl. VI- 83% pkt.
Gabriela Zawisza –kl. IV- 80% pkt.
Wyniki pozostałych uczniów:
Błażej Wiśniowski – kl. IV - 57 % pkt.
Wiktoria Sowińska – kl. V - 67% pkt.
Weronika Urban- kl. V- 67 % pkt.
Weronika Żelazo kl. VI - 77% pkt.
 

Dziękuję wszystkim uczniom za uzyskanie bardzo dobrych wyników. Gratuluję laureatom i wszystkim życzę dalszych sukcesów.


K. Węgrzyn