Data aktualizacji:       26 marca  2014 r.

    Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla kl.V

 

 

Prowadzący: Katarzyna Witkoś

Temat: Ćwiczenia gimnastyczne w obwodzie ćwiczebnym

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Czas: 45 minut.

Przybory: ławeczki, skakanki, materace, odskocznia, skrzynia, maty, magnetofon

Cele ogólne:
Umiejętności: Uczeń potrafi:

v  wykonać przeskok kuczny przez skrzynię

v  wykonać przewrót w przód i w tył

v  wykonać ślizgi na skośnie ustawionej ławeczce, przemieszczać się po drabinkach

Motoryczność: Uczeń:

v  wzmocni wszystkie partie mięśniowe

v  rozwinie zdolności siłowe, szybkościowe i koordynacyjne

v  łączy ruch z przyborem w jedną całość

Wiadomości: Uczeń:

v  umie ocenić przydatność własnych umiejętności

v  zna technikę wykonywania poznanych elementów gimnastycznych

Akcenty wychowawcze: Uczeń potrafi:

v  współdziałać w zespole

v  dostrzec braki we własnych umiejętnościach

v   być odpowiedzialnym za współćwiczącego

 

METODY PROWADZENIA LEKCJI: metoda naśladowcza ścisła, m inwencji twórczej, m problemowa, m opowieści ruchowej

Formy organizacji lekcji:

v  forma frontalna (zespołowa)

v  forma obwodowo – stacyjna

 

TREŚCI REALIZOWANE PODCZAS LEKCJI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Uczniowie podczas rozgrzewki demonstrują ćwiczenia kształtujące zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy.

 • Wykonuje przewrót w przód oraz przewrót w tył.

 • Wykonuje próbę składającą się z biegu, skoku.

 • Omawia zasady aktywnego wypoczynku.

 • Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych.

 • Dobiera strój i obuwie sportowe.

 

 

Tok lekcyjny

(rodzaj zadania)

 

Zadania szczegółowe

 

Czas

 

Uwagi organizacyjno-

metodyczne

 

I Część wstępna 10'

1. Czynności

organizacyjne.

Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności

i gotowości do zajęć. Podanie celu lekcji.

Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

 

2'

Zwrócenie uwagi na

bezpieczeństwo podczas zajęć

Pogadanka

2. Bieg, ćwiczenia kształtujące i korekcyjne

Bieg wokół sali truchtem, na 1 gwizdek przysiad, na 2 gwizdki wyskok w górę. Bieg krokiem odstawno- dostawnym, podskoki.

Ćwiczenia kształtujące i korekcyjne

 • Ćw. oddechowe

 • Ćw. RR

 • Ćw. Tułowia

 • Ćw. Brzucha

 • Ćw. NN

 • Ćw. Korekcyjne

 • Podskoki- dowolne według inwencji

 • Zadanie problemowe – wykonanie takiego ćwiczenia , którego nie wykonują koleżanki, koledzy

 

3'

 

Bieg gęsiego, ustawienie w szachownicy podczas ćwiczeń

 

Metoda zadaniowo- ścisła

 

 

 

Metoda inwencji

Metoda problemowa

 

II Część główna 25'

 

 

 

 

 

Ćwiczenia mm RR, korekcyjne

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie przewrotów: w tył w przód

 

Nauka skoku przez skrzynię

 

 

Skoki

1. Podział na grupy na 4 zespoły
2. Przygotowywanie stanowisk do realizacji zadań lekcji
3. Opis poszczególnych stacji

 

Stacja I W leżeniu przodem na ławeczce gimnastycznej, podciąganie się na RR na skośnie ustawionej ławeczce i opartej o drabinki. Wejście za ławeczki na drabinkę, zwis na RR przodem do drabinki i przejście na RR na drugą ławeczkę ustawioną skośnie. W leżeniu przodem zjazd po ławeczce w dół.

 

Stacja IIDoskonalenie łączonych przewrotów w przód i w tył

 

Stacja III- Przeskok kuczny przez skrzynię. Rozbieg, odbicie obunóż od odskoczni i przeskok kuczny przez 4 części skrzyni

 

 

Stacja IV - Dowolne skoki przez skakankę według inwencji uczniów

 

5'

 

 

 

 

 

5'

 

 

 

 

 

 

5'

 

 

 

5'

 

 

 

 

5'

 

 

 

 

 

Metoda bezpośredniej celowości ruchu
Asekuracja podczas skoków kucznych przez skrzynię

 

 

III Część końcowa 10’

 

 

 Ćwiczenia uspokajające, relaksacyjne

 

Zadanie organizacyjno-porządkowe.

Leżenie na kocykach, matach. Uczniowie wykonują głębokie oddechy. Przenoszą RR w górę , opuszczają po podłożu w dół- 5 razy.

Wszyscy słuchają opowieść relaksacyjną przy spokojnej muzyce

 

Zbiórka, omówienie lekcji. Wyróżnienie najlepiej ćwiczących, uporządkowanie sprzętu.

Podsumowanie lekcji - ewaluacja

 

5’

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

Wyznaczenie osób do uporządkowania miejsca ćwiczeń.