Data aktualizacji:       czerwiec  2013 r.

    Ewaluacja całościowa naszej szkoły

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się wynikami ewaluacji

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich

 

- wyniki ewaluacji -

 

***      ***      ***

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom i partnerom szkoły

za dobre słowo i udzielenie wsparcia naszej szkole

podczas ewaluacji zewnętrznej

 

 

W imieniu Dyrektora Szkoły, nauczycieli i uczniów

wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarność, życzliwość i zrozumienie potrzeb szkoły.

Dzięki Państwu możliwe jest stworzenie jak najlepszych warunków

 do nauki i zabawy dla naszych dzieci.

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja

naszych celów i zamierzeń.

 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniowie

 

„Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane

akty dobroci i miłości.”

Wiliam Wordworth (1770 – 1850)