Data aktualizacji:     2 marzec 2020 r.

   

Pod w  wskazanymi linkami –odnajdziemy najważniejsze informację dotyczące koronawirus:

http://www.youtu.be/7M3QMVrYvT8/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

http://pssekrosno.pl/?page_id=18

http://rzeszow.uw.gov.pl/kontakt/