Data aktualizacji:       25 maj 2021 r.

    Sukcesy uczniów klasy I, II, III w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z edukacji wczesnoszkolnej „Zuch 2021 –edycja semestralna”

 

  

Ogółem wzięło udział z klasy I -12 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy II - 10 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy III - 6 uczniów.

1. Sprawdzian wiedzy konkursu składał się z 21 pytań.

2. Treść sprawdzianów konkursu „Zuch” uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

3. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.

4. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.

5. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.

6. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu.

7. Maksymalnie w klasie I, II i III można było uzyskać za sprawdzian z edukacji wczesnoszkolnej po 210 punktów.

Wyniki – Rankingu klasa I

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Gabriela   Bielańska

209

  1

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Alicja Węgrzyniak

209

  1

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Wiktor Rypyść

   209

  1

   Dyplom laureata

Paulina Świerczek

   205

  3

Dyplom laureata

Marcel Raś

   205

  10

Dyplom laureata

Maria Staroń

   192

  11

Dyplom laureata

Aleksander Wajda

   188

  12

Dyplom laureata

Milena Di Dio

   175

  18

Dyplom uznania

Karol Malena

   174

  19

Dyplom laureata

Damian Szul

   171

  20

Dyplom laureata

Iwona Bachara

   169

  21

Dyplom uznania

Lena Miętus

   134

  39

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa II

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Milena Zawisza

205

  3

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Zuzanna Goleń

203

  4

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Marcel Białek

202

  5

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Emilia Tomczuk

190

  11

Dyplom laureata

Maksymilian Sowiński

190

  13

Dyplom laureata

Tomasz Tomaszewski

178

  17

Dyplom uznania

Szymon Dubiel

163

  24

Dyplom uznania

Wiktoria Gibadło

149

  31

Dyplom uznania

Klaudia Dziadosz

138

  24

Dyplom uznania

Rafał Furtek

126

  43

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa III

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Julia Ziemba

145

  32

Dyplom uznania

Patrycja Świerczek

141

  34

Dyplom uznania

Urszula Wanat

130

  40

Dyplom uznznia

Kinga Bałuta

117

  46

Dyplom uznania

Ruszała Anna

59

  75

Dyplom uznania.

  

    Ogólne Statystyki

TEST SZKOŁA PODSTAWOWA

MAKSIMUM

MINIMUM

ŚREDNIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

ZUCH-KL.1

210

  18

145

1679

ZUCH-KL.2

210

  5

113

1616

ZUCH-KL.3

208

  26

127

1488

 

 

 

 

 

 

 

     Gratulujemy wszystkim uczniom za wysokie osiągnięcia w konkursie „Zuch”.

     Dziękuję bardzo za pracę. Zachęcam dzieci do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, olimpiadach, bo warto!

     Nagrody będą czekały na dzieci po powrocie do szkoły.

                                                                                     

                                                           Wychowawczyni klasy I Grażyna Rec

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy II Marta Ćwiąkała

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy III Agnieszka Orzechowicz