Data aktualizacji:       20 kwiecień 2020 r.

    Sukcesy uczniów klasy I, II, III w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z edukacji wczesnoszkolnej „Zuch 2020 –edycja semestralna”

 

  

Ogółem wzięło udział z klasy I -7 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy II - 2 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy III - 6 uczniów.

1. Sprawdzian wiedzy konkursu składał się z 21 pytań.

2. Treść sprawdzianów konkursu „Zuch” uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

3. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.

4. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.

5. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.

6. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu.

7. Maksymalnie w klasie I, II i III można było uzyskać za sprawdzian z edukacji wczesnoszkolnej po 210 punktów.

Wyniki – Rankingu klasa I

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Zuzanna   Goleń

205

  3

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Szymon Dubiel

202

  5

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Rafał Furtek

   200

  6

   Dyplom laureata

Maksymilian Sowiński

   195

  8

Dyplom laureata

Milena Zawisza

   191

  10

Dyplom laureata

Tomasz Tomaszewski

   190

  11

Dyplom laureata

Marcel Białek

   185

  13

Dyplom laureata

  

    Wyniki – Rankingu klasa II

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Kinga Bałuta

180

  16

Dyplom uznania

Urszula Wanat

172

  20

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa III

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Julian Urban

208

  2

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Szymon Di Dio

207

  2

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Nikola Nowak

206

  3

Dyplom laureata, nagroda książkowa

Sandra Raś

202

  5

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Martyna Dubiel

199

  6

Dyplom laureata.

Oliwia Syrek

133

  39

Dyplom uznania

  

    Ogólne Statystyki

TEST SZKOŁA PODSTAWOWA

MAKSIMUM

MINIMUM

ŚREDNIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

ZUCH-KL.1

210

  3

159

2766

ZUCH-KL.2

210

  3

159

2830

ZUCH-KL.3

210

  12

144

2619

 

     Gratulujemy wszystkim uczniom za wysokie osiągnięcia w konkursie „Zuch”.

     Dziękuję bardzo za pracę. Zachęcam dzieci do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, olimpiadach, bo warto!

     Nagrody będą czekały na dzieci po powrocie do szkoły.

                                                                                     

                                                           Wychowawczyni klasy I Marta Ćwiąkała

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy II Mariola Makara

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy III Grażyna Rec