Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:  04 maja 2020 r.

    INFORMACJA

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ulegają zmianie dni wolne:

15 kwietnia 2020r.

16 kwietnia 2020r.

17 kwietnia 2020r.

Zgodnie z nowym harmonogramem dni wolne od zajęć dydaktycznych:

16 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

18 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty)