Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       20 luty 2020 r.

 Akademia Puchatka  

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

    Wzorem ubiegłego roku, nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w XI edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka. Jest to ogólnopolski program edukacyjny związany z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: w szkole, na drodze, w domu, w Internecie a także udzielania pierwszej pomocy. Patronat honorowy nad programem sprawuje Policja. Zajęcia odbywały się na podstawie proponowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych otrzymywanych drogą elektroniczną. Uczniowie uczestniczyli w praktycznych zajęciach na przejściu dla pieszych, uczyli się przepisowego poruszania się w domu, w szkole, w Internecie oraz zasad bezpiecznej zabawy podczas przerw i zachowania się na wycieczkach. Podsumowaniem uczestnictwa w programie: „Akademia Bezpiecznego Puchatka” był udział dzieci w Ogólnopolskim Teście Wiedzy Bezpieczeństwa rozwiązywanym on-line. Dzięki udziałowi w programie uczniowie poszerzyli wiedzę na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Realizacja zadań wynikających z programu okazała się godną uwagi inwestycją w bezpieczną przyszłość naszych dzieci, które wykazały się dużą wiedzą w tematyce bezpieczeństwa.

                                           Marta Ćwiąkała