Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       06 grudzień 2019 r.

 Ogólnopolski dzień praw ucznia  

 

 

Ogólnopolski dzień praw ucznia

 

20 listopada obchodzimy w Polsce Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości. W tym dniu uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Beaty Cygan zaprezentowali prezentację multiumedialną, w której przedstawili prawa dziecka. Krótko omówili również Konwencję Praw Dziecka – międzynarodową umowę o prawach dziecka, która została uchwalona 20 listopada 1989 r. Polska, która była pomysłodawcą tej konwencji, ten dokument podpisała w 1991 r. Uczniowie przypomnieli również, jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące dzieci w Polsce, a mianowicie: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w jakich sprawach i pod jaki numer telefonu można zadzwonić do Rzecznika Praw Dziecka lub zgłosić problem dzwoniąc pod numer telefonu zaufania. Mówiąc o prawach dzieci, nie sposób było nie wspomnieć o Januszu Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym życiem zaświadczał, że „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

                                           Beata Cygan