Data aktualizacji:       24 marzec 2020 r.

    Tygodniowe plany zajęć dla klas IV-VIII

 

  

    Klasa IV

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ

MATEMATYKA

PRZYRODA

INFORMATYKA

MATEMATYKA

PRZYRODA

HISTORIA

RELIGIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

J. POLSKI

J. POLSKI

J. POLSKI

J.POLSKI

RELIGIA

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

MUZYKA

WYCH. FIZ.

J.POLSKI

J.ANGIELSKI

   WYCH. FIZ.

-

PLASTYKA

TECHNIKA

  

    Klasa V

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. POLSKI

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. POLSKI

J. POLSKI

INFORMATYKA

MUZYKA

PLASTYKA

HISTORIA

RELIGIA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

GODZ. Z WYCHOWAWCĄ

MATEMATYKA

MATEMATYKA

HISTORIA

J. POLSKI

GEOGRAFIA

WYCH. FIZ.

WYCH. FIZ.   -

   RELIGIA

BIOLOGIA

TECHNIKA

  -

  

    Klasa VI

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. ANGIELSKI

J. POLSKI

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

PLASTYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

HISTORIA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

J. POLSKI

MUZYKA

J. POLSKI

J.POLSKI

J.POLSKI

WYCH. FIZ.

HISTORIA

BIOLOGIA

GODZ. Z WYCHOWAWCĄ

J. ANGIELSKI

INFORMATYKA

TECHNIKA

RELIGIA

-

WYCH. FIZ.

  

    Klasa VII

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. NIEMIECKI

INFORMATYKA

MATEMATYKA

FIZYKA

GEOGRAFIA

MATEMATYKA

FIZYKA

J. ANGIELSKI

J. POLSKI

CHEMIA

J. POLSKI

J. POLSKI

HISTORIA

HISTORIA

BIOLOGIA

PLASTYKA

MATEMATYKA

J. POLSKI

J. NIEMIECKI

J.POLSKI

BIOLOGIA

PLASTYKA

MUZYKA

MATEMATYKA

J.ANGIELSKI

CHEMIA

GEOGRAFIA

RELIGIA

WYCH. FIZ.

GODZ. Z WYCHOWAWCĄ

WYCH. FIZ

  

    Klasa VIII

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. POLSKI

FIZYKA

J. POLSKI

J. POLSKI

CHEMIA

J. NIEMIECKI

J. POLSKI

MATEMATYKA

FIZYKA

J. POLSKI

MATEMATYKA

BIOLOGIA

J. ANGIELSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

J. ANGIELSKI

RELIGIA

INFORMATYKA

HISTORIA

MATEMATYKA

CHEMIA

HISTORIA

WYCH. FIZ.

J. NIEMIECKI

GEOGRAFIA

GODZ. Z WYCHOWAWCĄ

EDB

WOS

-

WYCH. FIZ.