Data aktualizacji:       25 marzec 2020 r.

    Tygodniowe plany zajęć dla klas I- III

 

  

    Klasa I

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

RELIGIA

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja plastyczno- techniczna

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja muzyczno- ruchowa

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja rozwijające zainteesowania matematyczne

J.ANGIELSKI

Edukacja informatyczna

  

    Klasa II

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna

Edukacja informatyczna

Religia

Edukacja muzyczno ruchowa

Edukacja plastyczno-techniczna

J.ANGIELSKI

  

    Klasa III

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja matematyczna z elemantami ruchowymi

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja polonistyczno- przyrodniczo- społeczna

Edukacja informatyczna

Edukacja rozwijająca zainteresowania polonistyczne

RELIGIA

Edukacja muzyczno- ruchowa

Edukacja plastyczno- techniczna

J.ANGIELSKI