Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       01 styczeń 2020 r.

 Pierwsza Pomoc   

 

 

,,Ratujemy, uczymy ratować"

 

Wzorem poprzednich lat w naszej szkole uczniowie zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie bardzo chętnie przypominali sobie i utrwalali nabyte wcześniej wiadomości i umiejętności. Uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy; prawidłowego wzywania pomocy przez samodzielnie wykonane telefony, sprawdzania osoby poszkodowanej, układania jej w pozycji bocznej ustalonej, gdy osoba jest przytomna. Ćwiczyli również na fantomach sztuczne oddychanie w razie, gdy poszkodowana osoba będzie nieprzytomna. Zorganizowany został konkurs plastyczny pop hasłem "Łańcuch przeżycia". Jego celem było utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, iż w razie potrzeby nasi uczniowie udzielą poszkodowanemu pierwszej pomocy i uratują go. W przyszłym półroczu planujemy szereg działań w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy, uczymy ratować".

                                           Grażyna Rec, Anna Łopatkiewicz