Data aktualizacji:       28 marzec 2020 r.

Plan zajęć PEDAGOGA SP Łęki Strzyżowskie (ZDALNE NAUCZANIE)

 
  

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 - 10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

Konsultacje on-line z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Konsultacje on-line z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Konsultacje on-line z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Konsultacje on-line z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Konsultacje on-line z uczniami, rodzicami i nauczycielami

Przygotowywanie materiałów dla uczniów-podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Klas I- VIII

Umieszczanie przygotowanych materiałów dla uczniów na e-mailach klasowych-podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży Klasy I-VIII

Praca przy dokumentach szkolnych, koordynowanie programu wychowawczo-profilaktycznego

Praca przy dokumentach szkolnych, koordynowanie programu wychowawczo – profilaktycznego

Praca przy dokumentach szkolnych, koordynowanie programu wychowawczo – profilaktycznego

Praca przy dokumentach szkolnych, koordynowanie programu wychowawczo – profilaktycznego

Praca przy dokumentach szkolnych, koordynowanie programu wychowawczo – profilaktycznego

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Plan zajęć BIBLIOTEKI SP Łęki Strzyżowskie (ZDALNE NAUCZANIE)

 
  

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Przygotowywanie materiałów dla uczniów z zakresu czytelnictwa, filmu, spędzania czasu wolnego, konkursy Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów z zakresu czytelnictwa, filmu, spędzania czasu wolnego, konkursy Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów z zakresu czytelnictwa, filmu, spędzania czasu wolnego, konkursy Klas I- VIII

Przygotowywanie materiałów dla uczniów z zakresu czytelnictwa, filmu, spędzania czasu wolnego, konkursy Klas I- VIII

Umieszczanie przygotowanych materiałów z zakresu czytelnictwa, filmu, spędzania czasu wolnego, konkursy na e-mailach klas I-VIII

Praca przy dokumentach szkolnych oraz bibliotecznych

Praca przy dokumentach szkolnych oraz bibliotecznych

Praca przy dokumentach szkolnych oraz bibliotecznych

Praca przy dokumentach szkolnych oraz bibliotecznych

Praca przy dokumentach szkolnych oraz bibliotecznych

Wspieranie nauczycieli, rodziców, uczniów wychowawców w miarę potrzeb

Wspieranie nauczycieli, rodziców, uczniów wychowawców w miarę potrzeb

Wspieranie nauczycieli, rodziców, uczniów wychowawców w miarę potrzeb

Wspieranie nauczycieli, rodziców, uczniów wychowawców w miarę potrzeb

Wspieranie nauczycieli, rodziców, uczniów wychowawców w miarę potrzeb

Prace porządkowe oraz opracowywanie techniczne zbiorów

Prace porządkowe oraz opracowywanie techniczne zbiorów

Prace porządkowe oraz opracowywanie techniczne zbiorów

Prace porządkowe oraz opracowywanie techniczne zbiorów

Prace porządkowe oraz opracowywanie techniczne zbiorów