Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       10 styczeń 2021 r.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

 

 

POMOC Z PPP

 

  Zgodnie z zaleceniem MEN, poradnia w trakcie ferii zimowych świadczy wzmożone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii.

Dyrektor PPP Nr 1 w Krośnie Elżbieta Kozubal