Data aktualizacji:       25 maj 2021 r.

    Sukcesy uczniów klasy I, II, III w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z edukacji wczesnoszkolnej „Olimpusek 2021 –sesja zimowa”

 

  

Ogółem wzięło udział z klasy I -14 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy II - 10 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy III - 6 uczniów.

Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu dla klasy I, II i III. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

1. Sprawdzian wiedzy konkursu składał się z 21 pytań.

2. Treść sprawdzianów konkursu „Zuch” uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

3. 3. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.

4. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.

5. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce.

6. Organizator olimpiady OLIMPUSEK dokonał klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób, które w sprawdzianie konkursowym uzyskały ten sam wynik. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od liczby osób), którzy uzyskali np. 210 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu.

Wyniki – Rankingu klasa I

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Milena Di Dio

203

  4

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Gabriela Makara

193

  9

Dyplom laureata

Alicja Węgrzyniak

   193

  9

   Dyplom laureata

Kacper Piękoś

   193

  9

Dyplom laureata

Aleksander Wajda

   193

  9

Dyplom laureata

Marcel Raś

   193

  9

Dyplom laureata

Wiktor Rypyść

   181

  15

Dyplom laureata

Karol Malena

   180

  16

Dyplom uznania

Maria Staroń

   180

  16

Dyplom laureata

Iwona Bachara

   173

  19

Dyplom uznania

Gabriela Baleńska

   166

  23

Dyplom uznania

Lena Miętus

   163

  24

Dyplom uznania

Damian Szul

   157

  27

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa II

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Marcel Białek

208

  2

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Klaudia Dziadosz

200

  6

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Emilia Tomczuk

198

  8

Dyplom laureata. Nagroda książkowa

Zuzanna Goleń

190

  11

Dyplom laureata

Maksymilian Sowiński

178

  17

Dyplom uznania

Rafał Furtek

177

  17

Dyplom uznania

Tomasz Tomaszewski

168

  22

Dyplom uznania

Szymon Dubiel

162

  25

Dyplom uznania

Wktoria Gibadło

151

  30

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa III

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Wanat Urszula

178

  17

Dyplom uznania

Urban Natalia

155

  28

Dyplom uznania

Bałuta Kinga

143

  34

Dyplom uznznia

Świerczek Patrycja

101

  55

Dyplom uznania

Ruszała Anna

83

  64

Dyplom uznania.

  

    Ogólne Statystyki

TEST SZKOŁA PODSTAWOWA

MAKSIMUM

MINIMUM

ŚREDNIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

OLIMPUSEK-KL.1

210

  18

145

1679

OLIMPUSEK-KL.2

210

  5

113

1616

OLIMPUSEK-KL.3

208

  26

127

1488

jako wyraz wdzięczności za trud jaki wkładają w wychowanie swoich pociech. Wszystkim mamom życzymy samych pięknych dni.

 

 

 

 

     Gratulujemy wszystkim uczniom za wysokie osiągnięcia w olimpiadzie ,,Olimpusek".

     Dziękuję bardzo za pracę. Zachęcam dzieci do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, olimpiadach, bo warto!

     Nagrody będą czekały na dzieci po powrocie do szkoły.

                                                                                     

                                                           Wychowawczyni klasy I Grażyna Rec

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy II Marta Ćwiąkała

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy III Agnieszka Orzechowicz