Data aktualizacji:       20 kwiecień 2020 r.

    Sukcesy uczniów klasy I, II i III w ogólnopolskiej olimpiadzie z edukacji wczesnoszkolnej „Olimpusek 2020 – sesja zimowa”

 

  

Ogółem wzięło udział z klasy I -7 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy II - 4 uczniów.

Ogółem wzięło udział z klasy III - 7 uczniów.

Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu dla klasy I, II i III. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

1. Test konkursowy składał się z 21 pytań.

2. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym.

3. Waga poszczególnych pytań w teście sprawdzającym była jednakowa i wynosiła 10 punktów.

4. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 punktów, a minimalnie 0 punktów.

5.Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce.

Organizator olimpiady OLIMPUSEK dokonał klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób, które w sprawdzianie konkursowym uzyskały ten sam wynik. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od liczby osób), którzy uzyskali np. 210 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu.

Wyniki – Rankingu - klasa I

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Maksymilian Sowiński

202

  9

Dyplom laureata

Milena Zawisza

200

  11

Dyplom laureata

Szymon Dubiel

   197

  14

   Dyplom laureata

Zuzanna Goleń

   192

  19

Dyplom uznania

Marcel Białek

   188

  23

Dyplom uznania

Emilia Tomczuk

   167

  44

Dyplom uznania

Rafał Furtek

   166

  45

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa II

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Julia Ziemba

188

  23

Dyplom uznania

Urszula Wanat

170

  41

Dyplom uznania

Natalia Urban

150

  61

Dyplom uznania

Kinga Bałuta

133

  78

Dyplom uznania

  

    Wyniki – Rankingu klasa III

Uczeń

Suma punktów

Miejsce

Opis nagrody

Nikola Nowak

162

  49

Dyplom uznania

Martyna Dubiel

155

  56

Dyplom uznania

Sandra Raś

149

  62

Dyplom uznania

Maja Miętus

140

  71

Dyplom uznania

Julian Urban

133

  78

Dyplom uznania

Oliwia Syrek

114

  97

Dyplom uznania

Krystian Sabik

83

  128

Dyplom uznania

  

    Ogólne Statystyki

TEST SZKOŁA PODSTAWOWA

MAKSIMUM

MINIMUM

ŚREDNIA

LICZBA UCZESTNIKÓW

OLIMPUSEK KL.1

210

  2

149

4257

OLIMPUSEK KL.2

210

  1

134

5100

OLIMPUSEK KL.3

210

  9

122

5082

 

     Gratulujemy wszystkim uczniom za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpusek”.

     Dziękuję bardzo za pracę. Zachęcam dzieci do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, olimpiadach, bo warto!

     Nagrody będą czekały na dzieci po powrocie do szkoły.

                                                                                     

                                                           Wychowawczyni klasy I Marta Ćwiąkała

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy II Mariola Makara

                                                                                                                                                                                

Wychowawczyni klasy III Grażyna Rec