Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       04 styczeń 2020 r.

 Mediacje  

 

 

Mediacje rówieśnicze

 

    Współcześnie grupą szczególnie narażoną na sytuacje konfliktowe są młodzi ludzie. Dlatego w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z mediacji rówieśniczych. Mediacje rówieśnicze są metodą alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, konfliktów występujących wśród dzieci i młodzieży w obecności mediatora. Prowadzącym je mediatorem może być osoba bezstronna, potrafiąca rozważyć istniejące możliwości rozwiązania sporów i umożliwić uzyskanie porozumienia przez strony.  Uczniowie klas starszych mieli możliwość dowiedzieć się czym jest mediacja, kim jest mediator oraz jak właściwie rozwiązać konflikt. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach oraz uczestniczyli w ćwiczeniach grupowych.

                                           Aneta Węgrzyniak