Data aktualizacji:  06 grudzień 2020 r.

    „Bezpieczeństwo, czyli jak unikać wypadków na wsi” .

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krośnie zorganizowała konkurs pod hasłem: „Bezpieczeństwo, czyli jak unikać wypadków na wsi”.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Placówka Terenowa KRUS w Krośnie rozstrzygnęła konkurs i nagrodziła za prawidłowo rozwiązane krzyżówki przez dzieci.

Nagrody otrzymali następujący uczniowie:

1.Szymon D. – kl.2

2.Emilia T. – kl.2

3.Milena Z. – kl.2

4.Urszula W. – kl.3

5.Patrycja Ś. – kl.3

6.Zuzanna G.- kl.3

7.Natalia U.- kl.3

8.Szymon P. – kl.3

9.Kinga B. – kl.3

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!

Marta Ćwiąkała, Agnieszka Orzechowicz