Data aktualizacji:      30 kwietnia 2020 r.

    Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 r. Przede wszystkim zniosła ona liberum veto oraz wolną elekcję. Rzeczpospolita od tej pory miała być monarchią dziedziczną. Konstytucja wprowadziła również trójpodział władzy.

Władza wykonawcza miała należeć do Straży Praw pod przewodnictwem króla, ustawodawcza miała spoczywać w rękach dwuizbowego sejmu natomiast za władzę sądowniczą miały odpowiadać sądy oraz trybunały. Konstytucja zakazała zwoływania konfederacji.

W kwestii religijnej potwierdzono rolę katolicyzmu jako dominującej religii, natomiast innym wyznaniom potwierdzono tolerancję religijną. Zmiany w konstytucji miał rozstrzygać sejm ekstraordynarny, który miał być zwoływany co 25 lat. Chłopi dostali się pod opiekę prawną państwa.

Konstytucja 3 maja miała ogromny wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczpospolitej. Z drugiej strony jej uchwalenie wraz z reformami z lat 1788-1792 przyczyniło się do zawiązania konfederacji targowickiej w 1792 r., co spowodowało interwencję Rosji oraz II rozbiór Polski w 1793 r.

3 Maja Polacy świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji. To dzień wolny od pracy.