Data aktualizacji:       9 czerwca 2020 r.

 Konkurs   

 

 

Sukcesy uczniów klasy trzeciej w ogólnopolskim konkursie "Dyktanda (nie tylko)dla mistrzów"

 

    W ogólnopolskim konkursie "Dyktanda (nie tylko)dla mistrzów"brało udział ośmiu uczniów z klasy III. Konkurs ten był organizowany przez IRO - Instytut Rozwoju Oświaty. Każdy uczeń miał wykonać test; wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter do 30 wyrazów oraz miał wykonać 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których jedna co najmniej była prawidłowa. Można było uzyskać maksymalnie 130 punktów, średnia wynosiła 103 punkty. Prawie wszyscy uczniowie uzyskali więcej punktów niż średnia krajowa. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Sandra R. - 3 miejsce - 128-puntów - dyplom laureata, nagroda książkowa

2.Julian U. -19 miejsce-112 punktów - dyplom uznania

3.Martyna D. - 23 miejsce -108 -punktów- dyplom uznania

4. Nikola N.- 23 miejsce - 108 -punktów -dyplom uznania

5.Maja M. -25 miejsce -106-punktów -dyplom uznania

6. Oliwia S.-25 miejsce -106-punktów -dyplom uznania

7.Krystian S.-27 miejsce- 104 punkty -dyplom uznania

8. Szymon .D.D- 35 miejsce -96 punktów -dyplom uznania

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

                                           wych. klasy Grażyna Rec

 

 

 

 

______________________________________