Data aktualizacji:       30 października 2020 r.

    Karta rowerowa

 

 

„KARTA ROWEROWA”

 Uczniowie klasy V mogą już dumnie powiedzieć „Jestem prawdziwym rowerzystą”, ponieważ podjęli trud i po wielomiesięcznych przygotowaniach zdali egzamin na kartę rowerową . Aby uzyskać taki dokument musieli:

• ukończyć 10 lat,

• wykazać się niezbędną wiedzą i umiejętnościami

• zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Wszystkie powyższe warunki zostały spełnione. Pomimo stresu w trakcie egzaminu praktycznego, każdy uczeń wykazał się dużym skupieniem, znajomością przepisów oraz doskonałymi umiejętnościami praktycznymi.

Życzymy chłopcom i dziewczynkom z klasy V, aby zdobyte wiadomości i umiejętności były przez nich wykorzystywane podczas licznych wycieczek rowerowych.