Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich

 

Data aktualizacji:       18 marzec 2020 r.

 !!!  

 

 

Ważne informacje dla rodziców!

 

    W związku z koniecznością prowadzenia zdalnego nauczania, dla każdej klasy zostanie utworzony grupowy mail.

   Na mailu będą podawane materiały do nauki z każdego przedmiotu. Uczniowie będą mogli pobierać materiały z grupowego maila, natomiast opracowane prace będą odsyłali nauczycielom przedmiotowym. Adresy mailowe do nauczycieli oraz adres i hasło do maila grupowego zostaną podane przez wychowawców rodzicom drogą sms.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej, a także skrzynek pocztowych.

Materiały oraz maila grupowe są w toku.Prosimy rodziców o wyrozumiałość.