Data aktualizacji:    18 maja 2020 r.

    !!!  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzaminów%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf