Data aktualizacji:       14 październik 2019 r.

    Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 

 

,, Bo nauczyciel jest kapitanem,

Co na okręcie dookoła świata

            Płynie wraz z Nami przez szkolne lata".

 

Dnia 14.10.2019r. w naszej szkole obyła się uroczystość z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów, którzy w sposób humorystyczny przygotowali scenkę ,,jeden dzień z życia klasy".

Uczniowie wyrecytowali wiersze, zaśpiewali piosenki dziękując w ten sposob nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie.

Następnie pani dyrektor Renata Grząsiak złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

 Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunów pani Anety Węgrzyniak i pani Anny Łopatkiewicz.

 

 

 

______________________________________________

Rok 2018

 

 

 

12 października 2018r w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na akademię przybyli nauczyciele emerytowani naszej szkoły. Z okazji tego święta pani dyrektor Renata Grząsiak złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Następnie odbył się występ klasy V. Przedstawili oni scenki z życia szkolnego w sposób humorystyczny oraz zaśpiewali piosenki.

Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Krystyny Wegrzyn i Katarzyny Witkoś.

 

 

 

 

______________________________________________

Rok 2016

 

13.X.2017r w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, potocznie zwanej Dniem Nauczyciela. Uroczystość w szkole uświetnili swoją obecnością emerytowani nauczyciele.

Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie odbył się apel, w którym uczniowie przedstawili w żartobliwy sposób codzienność szkolną. Piosenki, którymi umilili nam czas zostały odśpiewane w języku angielskim. Na zakończenie uczniowie kl. VII wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

Po części artystycznej Pani Dyrektor Renata Grząsiak przypomniała wszystkim zebranym jak szczególnym dniem jest Dzień Nauczyciela oraz złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwał Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Beaty Cygan i Pani Marleny Haniebnik.

 

 

 

_________________________________________________

Rok 2016

Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela. Natomiast Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 r.

Z okazji tego święta pani dyrektor Renata Grząsiak złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia. Uroczystość uświetnili swoim przybyciem emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz sołtys wsi Łęki Strzyżowskie pan Marian Gardzina, który podziękował za trud wychowania dzieci.

Imprezę uprzyjemnili swoim występem uczniowie klasy IIa, którzy recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Przygotowała ich pani Mirosława Szubra. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz przybyłym gościom wręczając krateczki wykonane pod kierunkiem pani Katarzyny Witkoś. 

Życzenia brzmiały następująco:

Panią Dyrektor szkoły

prosić śmiemy,

Bo przynajmniej to dobrze umiemy,

By znosiła cierpliwie nasze grymasy,

I kciuki trzymała za wszystkie klasy.

Życzenia zdrowia ślemy w podzięce

Na Pani Dyrektorskie ręce

 

Swoje życzenia kierujemy teraz do naszych gości:

Naszą mała uroczystość

Zaszczyciła znakomitość

Pani co szkołę tę tworzyła

I swą młodość tu spędziła

Za to dzisiaj dziękujemy

I od rodziców gorące pozdrowienia ślemy.

 

Prosimy o uwagę panią polonistkę:

My wyjątki wszystkie znamy

Przymiotniki zakuwamy

Tu się pisze tylko w linie

A nauka szybko płynie.

Ponieważ Panią uwielbiamy

Na wagary nie chadzamy.

 

Dla pań z edukacji wczesnoszkolnej takie życzenia mamy:

Paniom z klas jeden – trzy

Anioł stróż niech się śni

Za trud nauki nas

Od najmłodszych klas

W opiece swej

Aniele stróżu te Panie miej

 

 O uwagę prosimy panią od przyrody:

Choć tak pięknie Wisła płynie,

Zboża szumią na równinie,

Choć przygodę uwielbiamy

Na wagary nie chadzamy

Bo panią szanujemy

Więc do nauki się bierzemy

Naszej Pani od przyrody       

Życzymy zawsze dobrej pogody

 

Życzenia kierujemy do pani od j. angielskiego:

Nasza Pani anglistka

Bardzo się trudzi

Żeby poliglotów w nas obudzić

Za to szczerze dziękujemy

Do nauki się weźmiemy

 

Te słowa kierujemy do pani od matematyki:

Matematyka mi z głowy umyka,

W piątym ćwiczeniu dostaję już bzika.

Byśmy się jednak nie poddawali

Panią matematyk nam dali ze stali.

Tłumaczy wytrwale rachunki zawiłe

Mimo, że dawno się w nich pogubiłem.

Dziękujemy za cały trud

oby nauka nie poszła w bród

 

O uwagę prosimy panią od wychowania fizycznego :

O naszą kondycję dba

Pani co w –f ma

Musisz ćwiczyć prężnie i miarowo

Aby zawsze czuć się zdrowo.

Za te męki no i bóle dziś

dziękować przyszło nam czule.

 

Prosimy o uwagę panią bibliotekarkę:

Każdy wie, że biblioteka

To nie jakaś dyskoteka.

Tu się czyta książki w ciszy,

Nawet cicho tupią myszy.

Pani wśród miliona książek

Dba o rządek i porządek.

Szybko i bezbłędnie znajdzie

Książkę, po którą tu zajdziesz.

My dziś Pani słowo damy

Książki czytać przyrzekamy.

 

Dla księdza także życzenia mamy:

Dzięki biblii wiemy

Nie czyń drugiemu

Co tobie nie miłe

O tym pamiętamy,

I księdza dziś pozdrawiamy.

 

Pani ze świetlicy dziś ślemy życzenia:

W naszej świetlicy

Ruch jak na ulicy

Miło płynie nam czas

Choć Pani pilnuje nas

Za to dziękujemy

I być grzecznymi przyrzekniemy

 

Życzenia ślemy teraz Pani,

co uczniowi w pracy pomaga

i z trudnościami razem z nim się zmaga.

Niech miło płynie tu z nami czas

I w przyszłym roku też niech odwiedzi nas.

 

 

O uwagę prosimy konserwatorów powierzchni płaskich :

Nie zapominamy także

O zacnym gronie pań sprzątaczek

Gorące życzenia paniom ślemy

I za porządek dziękujemy

 

Pan konserwator złote ręce ma

O całą szkołę dla nas dba

My z serca dziś dziękujemy

Bo bardzo Pana szanujemy.

 

Opiekun SU: Mirosława Szubra

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Rok 2015

 

14 X 2015r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, na którą przybyli emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

Swoją obecnością zaszczycił nas również sołtys wsi Pan Marian Gardzina, który pojawił się z pięknym bukietem czerwonych róż.

Akademia rozpoczęła się przywitaniem gości przez Panią Mirosławę Szubrę, która zabrała głos w imieniu Pani Dyrektor. Następnie przypomniała wszystkim jakim szczególnym dniem jest Dzień Nauczyciela.

Po przemówieniu uczniowie klas V i VI zaprezentowali humorystyczne przedstawienie ukazujące ciężką pracę nauczycieli. Zaśpiewali również piosenki oraz złożyli życzenia nauczycielom, przybyłym gościom i pracownikom szkoły, wręczając im własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwał Samorząd Szkolny pod opieką Pani Beata Cygan i Pani Krystyny Węgrzyn.
 

Beata Cygan

 

 

 

 

 

* * *   * * *   * * *

Rok 2014

„Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez szwanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”.

                                                                         
Konfucjusz

 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i Świętem Nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając zapis o treści - Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

            Święto Edukacji Narodowej obchodzimy w Polsce 14 października. W tym dniu uczniowie składają życzenia nauczycielom. Przygotowują dla nich przedstawienia.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W naszej szkole także odbyło się z tej okazji przedstawienie przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili historię pojawienia się na świecie nauczyciela. Inscenizacja zakończyła się wręczeniem samodzielnie przygotowanych przez dzieci karteczek nauczycielom, gościom oraz pracownikom szkoły.

         Społeczność uczniowska mądrym, cierpliwym, uważnym, zabawnym, kreatywnym, wzbudzającym szacunek nauczycielom życzy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, dużo zdrowia  i osobistego szczęścia, pomyślności, wytrwałości i odporności oraz wielu sukcesów na płaszczyźnie zawodowej.

 

Każdemu uczniowi radość się udziela,
gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.
Z okazji tego zaszczytnego Święta
niech każda buzia będzie uśmiechnięta.
Wszyscy nasi kochani nauczyciele,
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud, jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere,
prawdziwe z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na polskiej łące.

 

Samorząd Uczniowski