Data aktualizacji:     7 czerwca 2019 r.

    "TU ODKRYWAMY TALENTY"  

NASZE SUKCESY - mamy się czym pochwalić !!!

 

 

 

* * *   * * *   * * *

Sukcesy naszych uczniów

w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym

MEN "SYNAPSIK".

 

Uczniowie z klasy drugiej w marcu 2019 roku brali udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym MEN "Synapsik" z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-społecznej.

Drugoklasiści osiągnęli wysokie wyniki., otrzymali dyplomy laureata i liczne nagrody.

Wyniki przedstawiają sie następująco:

- Sandra R.- 95,8%,

- Martyna D. -93,4%,

- Nikola N. - 91,1%,

- Oliwia S.- 91,1%,

- Julian U.- 89,1%,

- Szymon D.D. -82,5%,

- Krystian S.-75,3%.

 

Składamy gratulacje wszystkim uczniom, ich rodzicom za wsparcie i zapraszamy  do udziału w kolejnych konkursach. Życzymy miłego wypoczynku na zasłużonych wakacjach.

Wychowawczyni Grażyna Rec

 

 

 

* * *   * * *   * * *

 

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy "ZUCH".

Uczniowie z klas II i III naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "ZUCH". Wykonywali zadania z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej. Wszyscy uczniowie napisali test na wyższą ilość punktów niż średnia krajowa. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

Uczniowie klasy II osiągnęli następujące wyniki:

- VII miejsce zajęła Sandra R.

- IX miejsce zajęła Martyna D.

-XV miejsce zajęła Nikola N.

- XVIII miejsce zajęli Oliwia S. , Julian U.

--XXVIII miejsce zajęła Maja M.

-XXX miejsce zajął Krystian S.,

-XXXVI miejsce zajął Szymon Di Dio

 

Uczniowie klasy III osiągnęli następujące wyniki:

-XVII miejsce zajęła Kamila R,

- XVIII miejsce zajął Gabriel P.

- XXVII miejsce zajęła Zuzanna G.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy laureata lub dyplomy uznania. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział, a rodzicom za wspieranie swoich pociech. Zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

Grażyna Rec Marta Ćwiąkała

 

 

 

* * *   * * *   * * *

Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Olimpusek".

 

W styczniu 2019 roku uczniowie z klasy I, II, III brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Olimpusek". Uczniowie z poszczególnych klas wykonywali po 21 zadań z edukacji wczesnoszkolnej. Mogli uzyskać maksymalnie 210 punktów. Wszyscy uczniowie otrzymali wyższą ilość punktów niż średnia krajowa w poszczególnych klasach. Wyniki przedstawiają się następująco:

Uczniowie z klasy I zajęli następujące miejsca:

- IV miejsce otrzymała Urszula W. - nagroda książkowa, dyplom laureata,

-XI miejsce otrzymała Patrycja Ś.- dyplom laureata,

- XVII miejsce otrzymała Kinga B. - dyplom uznania,

- XXIII miejsce otrzymała  Zuzanna G. - dyplom uznania,

-XXIV miejsce otrzymał  Bartłomiej K. - dyplom uznania,

-XXVII miejsce otrzymała  Natalia U. - dyplom uznania.

Uczniowie z klasy II zajęli następujące miejsca:

- X miejsce otrzymała Sandra R.- dyplom laureata,

- XIII miejsce otrzymała Martyna D.- dyplom laureata,

- XIII miejsce otrzymał Julian U.- dyplom laureata,

- XIV miejsce otrzymała Nikola N. dyplom laureata,

- XXXVII miejsce otrzymała  Oliwia S.- dyplom  uznania.

Uczniowie z klasy III zajęli następujące miejsca:

- X miejsce otrzymała Kamila R.- dyplom laureata,

- X miejsce otrzymał Gabriel P..- dyplom laureata,

- XVIII miejsce otrzymała Kinga T.- dyplom uznania,

- XXIX miejsce otrzymała Zuzanna G..- dyplom uznania.

 

Gratulujemy sukcesów wszystkim uczniom i ich rodzicom.

Grażyna Rec

 

 

____________________________________

Rok 2018

 

 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy MEN "SYNAPSIK"

 

Sukcesy uczniów z klasy pierwszej w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym SYNAPSIK "MEN" dla  klas  pierwszych.

W  kwietniu  sześciu  uczniów z klasy pierwszej brało udział  w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z edukacji wczesnoszkolnej. Pierwszoklasiści uzyskali wysokie wyniki, przedstawiają się  one następująco: Sandra R.- 97,7%, Oliwia S.- 97,7%, Nikola N.- 97,7%, Julian U.- 97,7%, Maja M.- 86,4%, Martyna D.- 79,5%. Gratuluję uczniom i ich rodzicom wspaniałych wyników.

 

wych.kl. G.R.

 

 

________________________________________________

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA KLAS  I-III "ZUCH"

 

Uczniowie z klas I, II, III a, III b w liczbie 16 osób, brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Zuch" w marcu 2018 roku. Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki i otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
klasa I
- Martyna D. - 3 miejsce (nagroda książkowa i dyplom)
-Sandra R. - 3 miejsce (nagroda książkowa i dyplom)
- Julian U. - 3 miejsce (nagroda książkowa i dyplom)
- Oliwia S.- 5 miejsce (nagroda książkowa i dyplom)
- Nikola N. - 8 miejsce (dyplom)
- Maja M. -10 miejsce (dyplom)
- Szymon D. D.- 14 miejsce (dyplom)
klasa II
- Kamila R.- 12 miejsce (dyplom)
-Zuzanna G. - 14 miejsce (dyplom)
-Kinga T. -15 miejsce (dyplom)
- Gabriel P. -24 miejsce (dyplom)
klasa III a
- Maja Ł.-16 miejsce (dyplom)
klasa III b
- Izabela Ś., Adrianna F., Roksana J., Patryk G., brali udział w konkursie. (dyplomy)
 

Gratulujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom sukcesów w ogólnopolskim konkursie.
G.R., M. Ć., M. Sz., J.S.,

 

 

___________________________________________________

 

12 uczniów z klas I-III z naszej szkoły wzięło udział ósmego stycznia 2018 roku w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Olimpusek".

Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy.

Treść sprawdzianów  uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Ogólnopolska komisja wyłoniła uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą. Dla najbardziej wyróżniających się zostały przygotowane nagrody książkowe i dyplomy laureatów. Wszyscy uczniowie uzyskali większą liczbę punktów niż średnia krajowa.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasa I

1.Miejsce  II otrzymali; Sandra R. , Martyna D., Julian U,- nagrody książkowe  i dyplomy uznania.

2. Miejsce V otrzymali; Nikola N., Oliwia S.,- nagrody książkowe i dyplomy uznania.

3. Maja M., i Szymon D., D., otrzymali dyplomy  uznania.

Klasa II

1.Miejsce VI otrzymał Gabriel P., - dyplom uznania

2. Miejsce XI otrzymała Kamila R., - dyplom uznania

3. Miejsce XII otrzymała Zuzanna G.,

Klasa III a i III b

1. Kina R., otrzymała dyplom uznania - III a

2. Patryk G., otrzymał dyplom uznania - III b

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za dodatkową pracę. Zapraszamy do następnych konkursów.

wychowawczynie kl. I, II, III a, III b,

 

 

 

 

 

________________________________________________

 

         Rok 2017

 

Sukcesy naszych uczniów z klas I, II i III w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej "Olimpusek- sesja zimowa".

            Tradycyjnie nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z edukacji wczesnoszkolnej; edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej. Uczniowie z poszczególnych klas wykonywali  po 21 zadań, mogli uzyskać  210 punktów maksymalnie. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły napisali test  na wyższą ilość punktów niż  średnia krajowa w każdej z poszczególnych klas.

I tak uczniowie klasy I zajęli następujące miejsca;

- VI miejsce - dyplom laureata otrzymała Zuzanna G.

-XI miejsce -  dyplom laureata otrzymała Kamila R.

- XII miejsce -  dyplom laureata otrzymał Gabriel P.

 

Uczniowie klasy II zajęli następujące miejsca;

-VI miejsce - dyplom laureata otrzymała  Wiktoria M.

-VIII miejsce - dyplom laureata otrzymał  Bartosz M.

- XI miejsce -  dyplom laureata  otrzymały  Kinga R., Maja Ł.

-XII miejsce -  dyplom laureata otrzymał  Szymon D.

-XV miejsce -  dyplom laureata otrzymał  Igor R.

- XVI miejsce - dyplom uznania otrzymał Dominik D.

- XVIII miejsce - dyplom uznania otrzymała Izabela S.

-XXXVII miejsce - dyplom uznania otrzymała Klaudia M.

 

Uczniowie klasy III zajęli następujące miejsca;

- II miejsce, nagrodę książkową i dyplom laureata otrzymała Gabriela Z.

-IV miejsce, nagrodę książkową i dyplom laureata otrzymał  Błażej W.

-VII miejsce, dyplom laureata otrzymał Jakub W. i otrzymała Roksana R.

-IX  miejsce, dyplom laureata  otrzymał Szymon N.

- XV miejsce, dyplom laureata  otrzymał Jakub D.

-XXIII miejsce, dyplom uznania otrzymał  Tymoteusz U.

- XXVII miejsce, dyplom uznania otrzymała Martyna U.

-XXXIII miejsce, dyplom uznania otrzymała Roksana R.

 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna R., Mirosława Sz., Marta Ć.

 

_________________________________________________

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie matematyczno- plastycznym pod hasłem "Matematyka - lubię to!"

Wyróżnienie otrzymali:  Gabriela Z. - kl. III, Szymon N. kl. III, Dominika Wiśniowska - kl. VI.

Gratulujemy G. Rec, K. Węgrzyn

 

 

___________________________________________________________

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy MEN "SYNAPSIK"

Sukcesy uczniów z klasy trzeciej w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym SYNAPSIK "MEN" dla klas trzecich.

 

         W listopadzie 13 uczniów z klasy trzeciej brało udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z edukacji wczesnoszkolnej.

Zadania konkursowe obejmowały edukację matematyczną, polonistyczną i przyrodniczą. Wielu uczniów uzyskało wysokie wyniki. Są to następujący uczniowie- Gabriela Z.- 95,9%, Błażej W. - 94,5%, Szymon N.- 91,8%, Jakub W. - 90,4%, Roksana R.- 89%, Jakub D.- 87%, Martyna U.- 84,9%, Roksana C.- 83,6%, Bartosz Cz.-79,5%, Tymoteusz U.-75,3%, Adrian P.- 74%, Weronika Ś.- 52,7%, Dominika W.-51,4%.

Gratuluję wysokich wyników  uczniom i ich rodzicom i zachęcam do uczestnictwa w innych konkursach.

 

wych. kl. Grażyna Rec

 

 

___________________________________________________________

Szkolny konkurs przyrodniczy

 

PREZENTACJA PROJEKTÓW PRZYRODNICZYCH

            We środę uczniowie Klas IV i V uczestniczyli w prezentacji trzech projektów, które przygotowywali w ramach zajęć z przyrody klasy VI: „Najpiękniejsze parki narodowe na świecie” i „Najciekawsze miasta w Polsce” oraz „Najciekawsze wulkany na świecie”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, folder biura podróży, wystawę przestrzenną nt parków i modele wulkanów oraz gejzerów. Ponadto uczniowie zaprezentowali wybuch wulkanu błotnego.

* * *   * * *   * * *

            Na przełomie maja i czerwca wszyscy uczniowie klas IV – VI wzięli udział w I etapie konkursu wiedzy przyrodniczej. Do II etapu w klasie IV zakwalifikowało się 7 uczniów, z klas V i VI po 6 uczniów. Testy konkursowe sprawdzały wiedzę przyrodniczą z zakresu danej klasy.

            Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa IV

I miejsce – Weronika

II miejsce -  Nikodem

III miejsce –  Zuzanna

Klasa V

I miejsce -  Kordian

II miejsce – Wiktoria

III miejsce – Szymon

Klasa VI

I miejsce – Amelia

I miejsce – Magdalena

III miejsce – Natalia

 

Gratulujemy zwycięzcom !!! J.G

 

 

 

Szkolny konkurs matematyczny

Dnia 10 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematycznego, który trwał od października 2015 r do czerwca 2016 r. Łącznie wzięło w nim udział 16 uczniów klas IV-VI.

I miejsce a zarazem tytuł MISTRZA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ Z TREŚCIĄ uzyskali:

- Nikodem W..- kl. IV

- Wiktoria W.- kl. V

- Magdalena S.- kl. VI
 

Gratuluję laureatom.
 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów.
                                                                                                                           

K. Węgrzyn

* * *   * * *  * * *

 

Gminny konkurs matematyczny

 

1. Eliminacje

Dnia 20 maja 2016 r. odbyły się eliminacje do Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł Pitagorasa i Euklidesa Gminy Wojaszówka .

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z klasy V i Vi.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 15 zadań o podwyższonym  stopniu trudności dostosowany do poziomu klasy.

Najwyższe wyniki z klasy V uzyskali: Szymon K. i Wiktoria W.  a z klasy VI - Mateusz B. i Magdalena S.

Uczniowie ci będą reprezentować szkołę w gminnym konkursie matematycznym.

 

2. Konkurs

Dnia 20 maja 2016 r. 8 uczniów kl. V i VI wzięło udział w etapie szkolnym II Gminnego Konkursu Matematycznego.

Do etapu finałowego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Ustrobnej zakwalifikowali się z klasy V:
Szymon K. i Wiktoria W., a z kl. VI: Mateusz B. i Magdalena  S.

Uczennica Wiktoria W. zajęła  I miejsce, a zarazem tytuł PITAGORASA GMINY WOJASZÓWKA spośród uczniów klas piątych szkół podstawowych. Uczennicy Magdalenie S. zabrakło zarówno w tym roku jak i w tamtym jednego punktu do zwycięstwa.

Dziękuję uczniom za reprezentowanie naszej szkoły. Gratuluję laureatce i wszystkim życzę dalszych sukcesów.
                                                                                                                             

K. Węgrzyn

 

_____________________________________________________

 

 

Szkolny konkurs o tytuł "Mistrza ortografii"

 

W czerwcu odbył się konkurs o tytuł „Mistrza ortografii” w klasach IV – VI.

Wzięło w nim udział 17 uczniów.

Oto wyniki:

- Mistrz ortografii klasy IV – Kacper

- Mistrz ortografii klasy V - Nadia

- Mistrz ortografii klasy VI – Amelia

 

Organizator konkursu: Małgorzata Radzik

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Uczniowie naszej szkoły w kwietniu 2016 roku  brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie  przedmiotowej "Olimpusek" w sesji wiosennej.

Olimpiada OLIMPUSEK sesja wiosenna przeznaczona była dla uczniów z  I etapu edukacyjnego i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy.

Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Każdy test konkursowy składał sie z 21 pytań. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. 

Wyniki olimpiady przedstawiają sie następująco;

 Uczniowie klasy drugiej zajęli następujące miejsca:

I  miejsce zajęła: Gabriela Z., - ta uczennica otrzymała dyplom grawerowany i nagrodę książkową,

II  miejsce zajął: Błażej W., - ten uczeń otrzymał dyplom laureata i nagrodę książkową,

VII  miejsce zajął Jakub  W., uczeń otrzymał dyplom laureata,

XVII  miejsce zajęła Martyna U, uczennica otrzymała dyplom uznania,

XVIII miejsce zajął Jakub D., - uczeń otrzymał dyplom uznania.

XXI miejsce zajął Szymon N.., - uczeń otrzymał dyplom uznania.

 

Uczniowie klasy trzeciej zajęli następujące miejsca:

XI  miejsce zajął Dawid Ś., uczeń otrzymał dyplom laureata,

XII  miejsce zajęła Wiktoria Ś., uczennica otrzymała dyplom laureata,

XIII  miejsce zajęła Milena B.., uczennica otrzymała dyplom laureata,

XV  miejsce zajęła Wiktoria S., uczennica otrzymała dyplom laureata,

XVII  miejsce zajęła Wiktoria W., uczennica otrzymała dyplom uznania,

XXIV  miejsce zajął Jakub Ł., uczeń otrzymał dyplom uznania.

 

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku. Dziękujemy rodzicom za wsparcie.

 wych. kl. II i III Grażyna Rec i Marta Ćwiąkała

 

 

* * *   * * *   * * *

Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z edukacji wczesnoszkolnej.

            Uczniowie naszej szkoły w styczniu 2016 roku  brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie  przedmiotowej "Olimpusek" w sesji zimowej. Olimpiada OLIMPUSEK sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów z  I etapu edukacyjnego i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Każdy test konkursowy składał sie z 21 pytań. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. 

Wyniki olimpiady przedstawiają sie następująco;

 Uczniowie klasy drugiej zajęli następujące miejsca:

I  miejsce zajęli: Martyna U., Gabriela Z., Szymon N., - Ci uczniowie otrzymali dyplomy grawerowane i nagrody książkowe,

III  miejsce zajęli: Roksana C., Jakub D., - Ci uczniowie otrzymali dyplom laureata i nagrody książkowe,

V  miejsce zajął Błażej W., uczeń otrzymał dyplom laureata i nagrodę książkową,

IX  miejsce zajął Jakub W., uczeń otrzymał dyplom laureata,

Dominika W., brała udział - uczennica otrzymała dyplom uznania.

Uczniowie klasy trzeciej zajęli następujące miejsca:

V miejsce zajął Dawid Ś.,- uczeń otrzymał dyplom laureata i nagrodę książkową,

Weronika Ś., Weronika U., Milena B.. Jakub Ł., brali udział i otrzymali dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w sesji wiosennej. Dziękujemy rodzicom za wsparcie.

 wych. kl. II i III Grażyna Rec i Marta Ćwiąkała

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów mających najlepsze oceny z języka angielskiego

25 czerwca br. uczniowie naszej szkoły otrzymali nagrody za naukę języka angielskiego. Szczególnie zostały wyróżnione osoby z najlepszymi wynikami w nauce, które otrzymały oceny celujące, z klas IV - VI oceny bardzo dobre oraz jedna osoba za maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty. O nagrody dla uczniów postarała się Pani  Beata Cygan, która je wręczyła. Nagrody otrzymali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jest to motywacją do osiągania w następnym roku szkolnym jak najlepszych wyników w nauce języków obcych. Serdeczne gratulacje.
 

Beata Cygan

 

 

 

 

* * *    * * *    * * *

 

Gminny Konkurs Matematyczny
Dnia 13 maja 2015r. 10 uczniów kl. V i VI wzięło udział w etapie szkolnym I Gminnego Konkursu Matematycznego.
Do etapu finałowego, który odbył się w Urzędzie Gminy w Wojaszówce zakwalifikowali się z klasy V:
Mateusz B. i Magdalena S., a z kl. VI: Karolina K. i Elżbieta S.
Uczennica Elżbieta S. uzyskała maksymalną liczbę punktów, zdobywając I miejsce, a zarazem tytuł
PITAGORASA GMINY WOJASZÓWKA spośród uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
Dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły. Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów.

Krystyna Węgrzyn

Szkolny Konkurs Matematyczny
Dnia 12 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV- VI.
I miejsce a zarazem tytuł MISTRZA MATEMATYKI uzyskali:
Szymon K.- kl. IV
Magdalena S.- kl. V
Patrycja R.- kl. VI
Gratuluję laureatom.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie bardzo dziękuję i życzę dalszych sukcesów.

Krystyna Węgrzyn

 

 

* * *    * * *    * * *

 

 

"Zuch  2015" - ogólnopolski konkurs przedmiotowy dla klas I-III

 

Siedemnastu  uczniów z klas I - III naszej szkoły 12 marca 2015 roku wzięło udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym "Zuch".

Treść sprawdzianów konkursu "Zuch" uwzględniała wybrane elementy edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej i matematycznej.

Były one opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa I

VI miejsce w kraju uzyskali: Roksana C. i Jakub W. Uczniowie ci otrzymali dyplomy laureata.

VII miejsce w kraju uzyskał Jakub D. -otrzymał dyplom laureata.

VIII miejsce w kraju uzyskała Roksana R. - otrzymała dyplom laureata.

XI miejsce uzyskali: Gabriela Z., Błażej W., Martyna U., Szymon N. - otrzymali dyplomy laureata.

Klasa II

I miejsce w kraju zajął Dawid Ś. - otrzymał nagrodę książkową, grawerowany dyplom laureata.

XI miejsce zajęła Weronika U. - otrzymała dyplom laureata.

W konkursie brali również udział uczennice: Wiktoria S., Oliwia R., Wiktoria Ś. - otrzymały dyplom uznania.

Klasa III

W konkursie brali  udział: Martyna K., Weronika Ż., Weronika F., Nikodem W. – uczniowie ci otrzymali oni dyplomy uznania.

Wyniki konkursu pomogły nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce, wskazały ewentualne braki. Stanowią także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy rodzicom za pomoc w dofinansowaniu konkursu "Zuch".

 

Wychowawcy klas I, II, III

 

 

 

 

 

Ósmego  stycznia 2015 roku chętni uczniowie z naszej szkoły z klas I, II i III wzięli udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpusek”.

 

Olimpiada „Olimpusek” polegała na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodnicze, muzycznej, plastycznej i matematycznej. Pozwalała także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany zawierały pytania o różnej skali trudności i w związku z tym były przeznaczone dla wszystkich uczniów.

Na podstawie otrzymanych od uczniów z naszej szkoły rozwiązanych sprawdzianów komisja z ogólnopolskiego konkursu "Olimpusek" wyłoniła uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą. Dla najbardziej wyróżniających się zostały przygotowane nagrody oraz dyplomy laureatów zgodnie z ujętymi w regulaminie zasadami.

 Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;

Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;

Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;

Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

 

W naszej szkole w tej Olimpiadzie brało udział 16 uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Klasa I - wychowawczyni pani Grażyna Rec:

- IX  miejsce w Polsce otrzymali: Gabriela Z., Jakub W.,

- X  miejsce w Polsce otrzymali: Martyna U., Jakub D.,

- XII  miejsce w Polsce otrzymał Błażej W.,

- XIII  miejsce w Polsce otrzymali Roksana C., Szymon N.

 

Klasa II- wychowawczyni pani Marta Ćwiąkała

-  IV miejsce w Polsce otrzymali Weronika U., Wiktoria Ś., Dawid Ś.,

- V miejsce w Polsce otrzymała Milena B.

 

Klasa III - wychowawczyni  Mirosława Szubra

- I miejsce w Polsce otrzymał Nikodem W.,

- IV miejsce w Polsce otrzymał Kacper K.,

- VI miejsce w Polsce otrzymały Martyna K., Weronika F.,

- VII miejsce w Polsce otrzymała Weronika Ż.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom sukcesów.

Wychowawczynie  klas I, II, III.

 

* * *    * * *   * * *

 

 

Nasi uczniowie w krajowej czołówce

konkursu "Zuch"

 

Ośmiu uczniów z klasy III naszej szkoły 18 marca 2014 roku wzięło udział w ogólnopolskim konkursie "Zuch".

Treść sprawdzianów konkursu "Zuch" uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno - przyrodniczej i matematycznej.

Były one opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Sprawdziany pozwalały rozwijać wyobraźnię i myślenie twórcze uczniów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

I miejsce w kraju uzyskali : Dominika W., Nadia S., Wiktoria W., Szymon K. -kl. III.

Uczniowie ci otrzymali grawerowane dyplomy laureata i nagrody książkowe.

 

VI miejsce w kraju uzyskała Anna T. - kl. III - otrzymała dyplom laureata.

 

XV miejsce w kraju uzyskali Anna R. i Karol R.- kl. III- otrzymali dyplom laureata.

 

Dyplom uznania uzyskał Kordian W.- kl. III

 

Wyniki konkursu pomogły nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce, wskazały ewentualne braki. Stanowią także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.

Gratulujemy uczniom klasy trzeciej, życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w dofinansowaniu konkursu "Zuch".

Grażyna Rec