Data aktualizacji:     8 listopada 2019 r.

    Święto Niepodległości

 

 

„Polska”

 

Polska - to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

Polska - Ojczyzna...

Kraina, która się w sercu zaczyna.

 

                                                             Ryszard Przymus

 

Dlaczego Święto Niepodległości jest takie ważne?

 

„Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Mimo wielu prób zaborców wynarodowiania Polaków, zakazów używania języka polskiego oraz czytania czy śpiewania po polsku nieprzyjaciele nie zdołali zabić ducha polskości. Dzięki temu teraz możemy cieszyć się wolnością, nikt nam nie narzuca innej kultury czy języka, możemy wybrać, gdzie i jak chcemy żyć.” (źródło: Familie.pl )

Nasza społeczność szkolna, jak zawsze, włącza się w obchody tego najważniejszego dla Polaków Święta Narodowego. Dnia 8 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności, po 123 latach zaborów.

Aby podkreślić wyjątkowość święta, wszyscy uczniowie założyli odświętne stroje i przypięli kotyliony w barwach narodowych.

Apel przygotowali uczniowie klasy ósmej, a udział w nim wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły, dyrektor szkoły oraz nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Tym samym odpowiedzieliśmy na apel Ministra Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zachęcający do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

Następnie uczniowie klasy ósmej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. Przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.

Na zakończenie dyrektor szkoły podkreśliła wielkie znaczenie Święta Niepodległości dla wszystkich Polaków. Zwróciła też uwagę, że wszyscy powinniśmy być dumni z naszej pięknej Ojczyzny.

Wszyscy z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii.

M.R.

 

 

 

____________________________________________

Rok 2019

 

 

            „Ojczyzna…

            Jak deszcz dzwoniący po rynnach

            Jest dźwięczna, śpiewna i czysta.

            Ziemio moja rodzinna !

            Ziemio moja ojczysta!”

 

            Dzień 11 listopada 1918 roku spełnił marzenia o wolności wielu Polaków. Dlatego czcimy go dzisiaj jako Święto Niepodległości.

            W piątek 9 listopada społeczność naszej szkoły zebrała się, aby świętować wyjątkową rocznicę – 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na ten ważny dzień cała szkoła pilnie się przygotowywała. Pięknie udekorowano klasy, korytarze, wykonano gazetki nawiązujące do święta.

            Uroczystość 9 listopada połączona została z akcją mającą na celu bicie rekordu dla Niepodległej. Punktualnie o godzinie 11.11. w naszej szkole, tak jak we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klas VIII, VII i IV przedstawili montaż słowno – muzyczny przypominający drogę narodu polskiego ku niepodległości, ku życiu w wolnym kraju.

            Wszyscy uczniowie pięknie i uroczyście zaśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego” i z uwagą wysłuchali montażu.

            Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły pani Renata Grząsiak jeszcze raz podkreśliła wagę Dnia Niepodległości i życzyła wszystkim miłego świętowania 11 listopada.

 

\

\

 

 

 

____________________________________________

Rok 2017

Dla Niepodległej

            Zbliża się wyjątkowa data dla Polaków. W przyszłym roku obchodzimy 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Cała Polska przygotowuje się do tego ważnego święta. W ciągu całego roku Polacy będą przygotowywać się do tej rocznicy.

            Nasza szkoła włącza się do obchodów już w tym roku szkolnym. 10 listopada przeprowadziliśmy Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VII.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 listopada, kiedy to zorganizowaliśmy dla rodziców wieczornicę poświęconą 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie klas V – VII przygotowali montaż słowno – muzyczny, który zatytułowany był „Dla Niepodległej”. W przedstawieniu przypomniano gościom wydarzenia, które dotyczyły trudnych momentów w naszej historii – rozbiorów, niezłomnej walki o niepodległość, oraz radosne chwile związane z odzyskaniem wolności. O tym mówiły wiersze i pieśni patriotyczne, a także scenografia i prezentacja dopełniająca i upiększająca całą uroczystość, a słowa wygłaszane przez jednego z uczniów, przytoczone niżej, najlepiej ilustrują wymowę całej uroczystości.

            „Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego zarówno dziś jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. Jestem Polakiem i wszystko, co polskie, jest moje i niczego się wyrzec nie mogę. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im lepszym jestem człowiekiem”.

            Możliwość czynnego uczestnictwa w spotkaniu mieli również rodzice i nauczyciele, którzy chętnie wspólnie z uczniami śpiewali pieśni patriotyczne.

            Uroczystość podsumowała pani dyrektor Renata Grząsiak, która podkreśliła doniosłość obchodzonego święta. Wspomniała też o podejmowanych przez szkołę w ciągu całego roku przedsięwzięciach, które uświetnią 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.

 

 

 

___________________________

W 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zorganizowali Szkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Konkurs odbył się 10 listopada 2017 roku. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VII. Utwory wysłuchała cała społeczność szkolna. Prezentowane  pieśni i wiersze swoją tematyką nawiązywały do trudnej, odważnej, pełnej poświęceń walki o odzyskanie niepodległości przez nasz naród. Uczniowie biorący udział w uroczystości pięknie się zaprezentowali, podkreślając w ten sposób wielką wagę obchodzonego święta.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie uroczystości z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli, upamiętniającej 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Odbędzie się ona 15 listopada 2017 roku w naszej szkole.

M.R.

 

 

 

____________________________________________

Rok 2016

Dnia 11 listopada 2016 roku w Łękach Strzyżowskich odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Gospodarzami tegorocznych  gminnych obchodów byli: Wójt Gminy Wojaszówka Pan Sławomir Stefański, sołtys wsi Łęki Strzyżowskie Pan Marian Gardzina oraz Koło Gospodyń Wiejskich  w Łękach Strzyżowskich.

 

 

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele parafialnym w Łękach strzyżowskich pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej. Eucharystię w intencji ojczyzny koncelebrowali księża parafii  z gminy Wojaszówka pod przewodnictwem ks. Tadeusza Kukulskiego -  proboszcza tutejszej parafii -  ks. Jan Rydzik – proboszcz parafii Odrzykoń,  który wygłosił również homilię, ks. Grzegorz Wojnar – proboszcz parafii Przybówka, ks. Janusz Bury – proboszcz parafii Łączki Jagiellońskie, ks. Artur Progorowicz - proboszcz parafii Ustrobna,  ks. Stanisław Wolak – emerytowany proboszcz parafii Ustrobna.

Po uroczystej Mszy Św. uczestnicy uroczystości oddali hołd,  złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem Poległym w I Wojnie Światowej oraz tablicą upamiętniającą posterunkowego Andrzeja Piękosia.

Dalsza część obchodów odbyła się w  Szkole Podstawowej  w Łękach Strzyżowskich. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów  sztandarowych  wszystkich szkół z terenu gminy Wojaszówka oraz pocztu Ochotniczej Straży Pożarnej z Łękach Strzyżowskich. Po odśpiewaniu hymnu narodowego wójt Gminy Wojaszówka Pan Sławomir Stefański powitał zaproszonych gości: Pana Franciszka Rudnika z Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP, Pana Juliana Szmyda Honorowego Prezesa Klubu HDK przy Rafinerii w Jedliczu, Pana Grzegorza  Kazimierskiego - asystent posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza ,  Panią Ilonę Goleń – przewodniczącą Powiatowej Rady Kobiet, proboszczów parafii z gminy Wojaszówka, przedstawicieli władz powiatu krośnieńskiego: Panią Iwonę Stefanik – członka Zarządu oraz Jana Krygowskiego – wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu, przewodniczącą Rady Gminy Wojaszówka Panią Krystynę Kozik, radnych gminy, dyrektorów szkół, sołtysów wsi na czele z gospodarzem Panem Marianem Gardziną.

Następnym punktem uroczystości był przygotowany pod opieką pań Małgorzaty Radzik i Mirosławy Szubry wysęp młodzieży z  naszej szkoły. Uczniowie klas IV, V i VI przedstawili montaż słowno – muzyczny odnoszący się do Święta Niepodległości, a zatytułowany „Droga do wolności”. Uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty z trudnej historii naszego narodu, prowadzące przez rozbiory, powstania narodowe, I wojnę światową, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dla wszystkich była to okazja do wspominania tych, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę, do zadumy i przemyśleń na temat patriotyzmu.

Uroczystość uświetnił występ chóru Impresja z Łączek Jagiellońskich pod kierunkiem Pani  Aleksandry Fiołek-Matuszewskiej i akompaniamencie Pani Doroty Skibickiej. Na zakończenie zaproszono wszystkich gości do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

 

 

 

Sukces uczniów podczas turnieju piłki nożnej pod hasłem

,,Młodzi Niepodlegli”

 

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie odbył się turniej piłkarski pod hasłem ,,Młodzi Niepodlegli” którego pomysłodawcą był Wójt Sławomir Stefański. Turniej odbył się w sali gimnastycznej w  Szkole Podstawowej w Ustrobnej. W rozgrywkach wzięło udział siedem drużyn. Drużyna chłopców naszej szkoły wykazała się dużą walecznością,  zajmując III miejsce.

Skład naszej drużyny:

1.      Patryk kl. VI – bramkarz

2.      Szymon kl. VI

3.      Piotr kl. VI

4.      Kamil kl. VI

5.      Nikodem kl. V

6.      Lucjan kl.V

7.      Kacper kl. V

8.      Szczepan kl. V

9.      Konrad kl. IV

10.  Dominik kl. IV

11.  Julian kl. IV

12.  Jakub kl. III